Nometnes atkarīgo personu ģimenēm

 

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”  ietvaros piedāvā nometnes atkarīgo personu ģimenēm.

Projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!” īstenošanai Labklājības departaments ir saņēmis Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzīvotājiem, īpaši, teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, īstenojot vietēja mēroga, visaptverošus, sabiedrību piesaistošus un aktīvus fiziskās, garīgās un sociālās veselības veicināšanas pasākumus.

Nometnes atkarīgo personu ģimenēm notiks no 2017.gada 18.augusta līdz 20.augustam, viesnīcā “Klidziņa”, Rīgas ielā 10, Klidziņā, Skrīveru novadā. Paralēli notiks divas nometnes, katru nometni apmeklēs divdesmit dalībnieki. Visi pasākuma izdevumi – ceļš ar autobusu, ēdināšana, nakšņošana viesnīcā, visas lekcijas un nodarbības – tiek segti no projektam paredzētā finansējuma, līdz ar to dalība nometnē dalībniekiem ir bezmaksas.

Sīkāka informācija par nometni, zvanot Ivetai Krūmiņai, tālr. nr. 28275992.

 

Aicinām maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērnus uz nometnēm!

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros piedāvā dienas nometnes bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Nometnes programmā paredzētas dažādu sporta veidu nodarbības, izglītojošas nodarbības par veselīgu uzturu, atkarību profilaksi, personu garīgās veselības stiprināšanas nodarbības,  radošo darbnīcu nodarbības, komunikācijas un saliedēšanas uzdevumi, pārgājieni un nodarbības svaigā gaisā. Nometnes dalībnieki tiks nodrošināti ar siltām pusdienām un uzkodām, kā arī transporta pakalpojumiem.

Nometne paredzēta dalībniekiem no 7 līdz 14 gadiem, nodarbības notiks divās vecuma grupās – no 7 līdz 10 gadus veciem bērni un no 11 līdz 14 gadus veciem bērniem. Nometne ilgs trīs dienas, no plkst. 10:00 – 16:00, bez nakšņošanas. Nometne risināsies jūlija beigās, augustā un skolēnu rudens brīvdienu laikā. Precīzi nometnes datumi tiks atsevišķi izrunāti ar katru ģimeni.

Potenciālajiem dalībniekiem būs jāslēdz līgums ar nometnes organizētājiem. Nometnes paredzētas TIKAI bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Dalība nometnē ir bezmaksas.

Lai pieteiktu savus bērnus nometnēm, vecākiem jāzvana Rīgas domes Labklājības departamenta projekta koordinatorei Ilonai Segliņai 67037314 vai 25622407.

Nometnes tiek finansētas no Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.