Saulrīti

Saulrīti – atkarīgu pusaudžu rehabilitācija

Jau 15 gadus Pusaudžu kolektīvs “Saulrīti” sniedz palīdzību no alkohola, narkotikām un citām psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem. 1991.gadā Latvijas un Norvēģijas valdību sadarbības rezultātā Straupes narkoloģiskās slimnīcas paspārnē darbu uzsāka komūna “Saulrīti”.

“Saulrīti” atrodas Cēsu rajonā Straupes pagastā, gleznainā vietā, ezera krastā.

Kā kļūt par “Saulrītu” audzēkni?

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgi bērni saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem nosaka MK Noteikumi Nr.914.

Vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis bērna dzīvesvietai atbilstošajā sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu ar lūgumu uzņemt bērnu specializētā sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • narkologa atzinumu (1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.914), kurā norādīta diagnoze, vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums)
  • ģimenes ārsta izrakstu par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Pašvaldības sociālais dienests novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu, nosūtotSociālo pakalpojumu pārvaldei (Rīgā, Kurbada ielā 2, LV1009). Sociālo pakalpojumu pārvalde izvērtē saņemtos dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

Rehabilitācijas kursa ilgums 3,6,12 vai 18 mēneši, un tas ir valsts apmaksāts.

Sociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir panākt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas.

Galvenie uzdevumi rehabilitācijas procesā ir veicināt bērna sociāli pieņemu uzvedības iemaņu izveidi, atjaunot un uzlabot attiecības ģimenē, lai veicinātu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas un atgrieztos pilnvērtīgā dzīvē sabiedrībā.

Kopā ar pieredzējušiem darbiniekiem jaunieši ne tikai darbojas attīstošās psiholoģijas nodarbībās, veic intensīvu individuālo darbu, bet kā liela ģimene strādā kopīgajā lauku mājā – uzkopj telpas, mazgā veļu, gatavo ēdienu, strādā dārzā un kūtī. Viņi nostiprina savu veselību sporta nodarbībās, no jauna iegūst iekšējo harmoniju saskarē ar apkārtnes krāšņo dabu.

Pusaudžu kolektīva “Saulrīti” adrese: 

“Saulrīti”, Lielstraupe
Straupes pag., Cēsu rajons, LV- 4153
E-pasts: saulriti@inbox.lv
tālruņa numurs/fakss: 4134702
Kolektīva „Saulrīti” tālruņa numurs: 4134745

http://saulriti.lv/