Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas Organizēto veselīga dzīvesveida veicināšanas un slimību profilakses izglītības programmu semināri

Nr.p.k.Semināra nosaukums
1.Metodiskā apmācība  vispārējās izglītības iestāžu medicīnas māsām

“Veselīgs uzturs un ēšanas traucējumi jauniešiem”

2.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

“Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem”

3.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

“Atkarības profilakse pirmsskolā un sākumskolā”

4.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

“Jauniešu datoratkarības intervence”

5.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

“Jauniešu smēķēšanas intervence”

6.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

“Mācību motivācija pieaugušajiem – psihoaktīvo vielu lietotājiem”

7.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

“Atkarību profilakse skolēniem”

8.Metodiskā apmācība  pirmsskolas, sākumskolas un  skolu medicīnas darbiniekiem veselības veicināšanas profilaksē

“Infekcijas slimību profilakse pirmsskolā”(“Mana veselības grāmata”)

9.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

“Sociāli – emocionālo dzīves prasmju attīstīšana”

10.Metodiskā apmācība  pirmsskolas izglītības speciālistiem veselības veicināšanas profilaksē

“Veselīga uztura paradumu veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem”

11.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

 “Atkarība un līdzatkarība ģimenē”

12.Metodiskā apmācība  skolu medicīnas darbiniekiem darbam ar sociāli psiholoģiskās korekcijas programmu atkarības profilaksē

“Apreibinošo vielu lietošanas diagnostika jauniešu vidū”

13.Metodiskā apmācība  pirmsskolas izglītības speciālistiem veselības veicināšanas profilaksē

“Mutes veselības mācība pirmsskolas izglītības iestādēm”

14.Metodiskā apmācība  speciālistiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, darbam ar sociāli  psiholoģiskās veselības veicināšanas programmu atkarības profilaksē

“Stresa ietekme uz  jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt”