Rīgas domes Labklājības departamenta Apmācību programmas 2019.gadam

Nr.p.k. Semināra nosaukums
1. Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem

Programmas ietvaros dalībnieki iegūst vai papildina zināšanas un prasmes par konstruktīviem un adekvātiem emociju reaģēšanas modeļiem, to izmantošanu darbā ar bērniem un jauniešiem, lai sagatavotos patstāvīgam darbam ar metodisko materiālu, rokasgrāmatu agresīviem bērniem un pusaudžiem.

2. Atkarības profilakse pirmsskolā un sākumskolā

Programmas ietvaros tiek pārlūkotas metodes, kā bērniem mācīt novērtēt riska situācijas, pateikt „Nē”, kā arī, kā pasargāt sevi no svešu cilvēku ietekmes. Aplūkots, kādas metodes visbiežāk tiek izmantotas šī attīstības perioda bērniem atkarības profilaksē, dzīves prasmju attīstībā.

3. Sociāli – emocionālo dzīves prasmju attīstīšana

Programmas ietvaros dalībniekiem būs iespēja apgūt zināšanas un dažādas metodes, ko izmantot darbā ar pusaudžiem, veicinot viņu dzīves prasmju attīstīšanu, kas ir būtisks aizsargfaktors atkarības izraisošo vielu un procesu lietošanas neuzsākšanai. Programmas ietveros tiek apskatītas desmit sociāli emocionālās dzīves prasmes jomas.

4. Atkarība un līdzatkarība ģimenē

Programmas ietvaros dalībnieki iegūs vispārēju un padziļinātu informāciju par līdzatkarības jēdzienu un raksturojumu, tās ietekmi uz bērna dzīvi skolā un attiecībām ar apkārtējiem cilvēkiem. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki apgūs nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā stiprināt atbalsta sistēmu darbā ar pusaudžiem un viņu ģimenēm situācijās, kad kāds no ģimenes locekļiem vai pats pusaudzis ir atkarīgs.

5. Apreibinošo vielu lietošanas diagnostika jauniešu vidū

Programmās tiek apskatītas dažādas  apreibinošu vielu lietošanas ietekme uz cilvēka organismu, skaidrojot veidošanās biopsihosociālos aspektus, neiromediatoru loma atkarības veidošanā, apskatīti apreibinošo vielu lietošanu veicinošie un kavējošie faktori.

6. Stresa ietekme uz  jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt

Programmas ietvaros tiks sniegts teorētiskais pamats par  jauniešu vecumposma attīstību, kā arī aplūkotas praktiskas metodes, kā skolniekiem palīdzēt izvērtēt stresa situācijas un kā efektīvi tikt galā ar tām eksāmenu laikā un citās dzīves situācijās. Programma paredzēta pedagogiem, psihologiem un sociāliem pedagogiem, kas ikdienas darbā strādā ar 9. un 12.klašu vecuma jauniešiem.

Dalību apmācību programmās var pieteikt speciālisti (psihologi, audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki un citi), kuri ikdienā strādā ar bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm.