Projekts “VAIRĀK IESPĒJU!” (“MUCH MORE”)

Rīgas domes Labklājības departaments no 2017.gada septembra līdz 2019.gada augustam īstenoja ES līdzfinansētu projektu “Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē” (“VAIRĀK IESPĒJU!” ; “MUCH MORE” CB 694) Eiropas teritoriālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogrammas ietvaros.

Projekta mērķis – uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē, iesaistot grupu nodarbībās un sniedzot jaunas iespējas integrācijai sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa – 30 līdz 60 gadus veci vīrieši ar alkohola atkarību pagātnē.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • situācijas izvērtēšana visās dalībvalstīs;
  • regulāras speciālistu vadītas nodarbības un uztura speciālista konsultācijas projekta dalībniekiem – par veselīgu un ekonomisku uzturu, budžeta plānošanu un praktiskās nodarbības ar ēdiena pagatavošanu, fiziskās aktivitātes kvalificēta trenera vadībā, psihoterapijas un mākslas nodarbības, ietverot dažādus virzienus (mākslas, mūzikas, drāmas u.c.);
  • semināri speciālistiem;
  • pieredzes apmaiņas braucieni projektā iesaistītajiem speciālistiem.

Projekta rezultāti:

  • noorganizētas 38 mākslas terapijas nodarbības, 32 veselīga un ekonomiska uztura nodarbībās un 40 sporta aktivitāšu nodarbības, lai sniegtu vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē jaunas prasmes un zināšanas. Grupu nodarbībās tika iesaistīts 71 vīrietis ar alkohola atkarību pagātnē;
  • praksē pārbaudītas un izvērtētas jaunas pieejas un līdzdarbošanās metodes profesionāļiem darbam ar mērķa grupu. Īstenoto nodarbību SVOT analīze, kas varētu noderēt speciālistiem, kas strādā ar šādu mērķa grupu, pieejama šeit;
  • noorganizēti izglītojoši semināri speciālistiem, kas strādā ar cilvēkiem ar atkarībām. Nodarbību izvērtējums, kas varētu būt noderīgs speciālistiem, ir pieejams šeit;
  • izveidots animācijas video speciālistu auditorijai, kas iepazīstina ar projekta tēmu, problēmām un piedāvātajiem risinājumiem. Video apskatāms šeit.
  • īstenota pārrobežu sadarbība un pieredzes apmaiņa.

Informācija par projektu:

Projekta ilgums: 2017. gada 8. septembris – 2019. gada 31. augusts.

Projektā sadarbojas:

Turku pilsēta, Somija | Zilās Lentes asociācija, Somija |

Rīgas domes Labklājības departaments, Latvija | STICKAN – krīžu centrs vīriešiem, Zviedrija

Projektu līdzfinansē ES (ERAF) 207.984,26 EUR apmērā.

Lai uzzinātu vairāk par projektu, sazinieties ar mums!

Projekta koordinatore:  Aija Vecenāne  (aija.vecenane@riga.lv)

Sīkāka informācija par projektu tā mājas lapā un Facebook lapā.

 

Piedāvājam iepazīties ar ziņām par projektu “Vairāk iespēju!”

 

Video par projektu “Much More”

Projekta partneri tiekas projekta noslēguma sanāksmē Turku

Rehabilitācijas procesa nozīme alkohola atkarīgām personām sociālo spēju atjaunošanā

Projekta Vairāk iespēju (MUCH MORE) dalībnieki novērtē iespēju piedalīties nodarbībās

Kā saglabāt motivāciju – izaicinājums klientiem un profesionāļiem

Video par projektu “Vairāk iespēju!”

Projekta partneri tiekas Rīgā

Mūzika un māksla sociālo prasmju stiprināšanai

Seminārs profesionāļiem Rīgā 

Prakstiskās nodarbības vīriešiem

Vizīte Jēvlē 

Pirmā partneru kopīgā tikšanās projekta “Vairāk iespēju!” ietvaros