Projekts “VAIRĀK IESPĒJU!” (“MUCH MORE”)

Rīgas domes Labklājības departaments īsteno ES līdzfinansētu projektu “Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē” (“VAIRĀK IESPĒJU!” ; “MUCH MORE” CB 694) Eiropas teritoriālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogrammas ietvaros.

Projekta mērķis – uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē, iesaistot grupu nodarbībās un sniedzot jaunas iespējas integrācijai sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa – 30 līdz 60 gadus veci vīrieši ar alkohola atkarību pagātnē.

Sagaidāmie rezultāti:

  • mērķa grupas vīrieši saņēmuši sociālo atbalstu un ieguvuši jaunas prasmes, kas sekmēs iekļaušanos sabiedrībā;
  • jaunas pieejas un līdzdarbošanās metodes profesionāļiem darbam ar mērķa grupu;
  • pārrobežu sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas stiprinās projekta partneru sekmes mērķu sasniegšanā.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • situācijas izvērtēšana visās dalībvalstīs;
  • regulāras speciālistu vadītas nodarbības un uztura speciālista konsultācijas projekta dalībniekiem – par veselīgu un ekonomisku uzturu, budžeta plānošanu un praktiskās nodarbības ar ēdiena pagatavošanu, fiziskās aktivitātes kvalificēta trenera vadībā, psihoterapijas un mākslas nodarbības, ietverot dažādus virzienus (mākslas, mūzikas, drāmas u.c.);
  • semināri speciālistiem;
  • pieredzes apmaiņas braucieni projektā iesaistītajiem speciālistiem.

Informācija par projektu:

Projekta ilgums: 2017. gada 8. septembris – 2019. gada 31. augusts.

Projektā sadarbojas:

Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācija, Somija | Zilās Lentes asociācija, Somija |

Rīgas domes Labklājības departaments, Latvija | STICKAN – krīžu centrs vīriešiem, Zviedrija

Projektu līdzfinansē ES (ERAF) 207.984,26 EUR apmērā.

Lai uzzinātu vairāk par projektu, sazinieties ar mums!

Projekta koordinatore:  Aija Vecenāne  (aija.vecenane@riga.lv)

Sīkāka informācija par projektu tā mājas lapā un Facebook lapā.

 

Piedāvājam iepazīties ar ziņām par projektu “Vairāk iespēju!”

 

Vizīte Jēvlē 

Pirmā partneru kopīgā tikšanās projekta “Vairāk iespēju!” ietvaros