Prakstiskās nodarbības projekta “MUCH MORE” ietvaros

2018.gada aprīlī Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Vairāk iespēju!” (PVS ID 3684) “MUCH MORE” (CB 694) ietvaros tika uzsāktas veselīga uztura, sporta un mūzikas terapijas nodarbības projekta mērķa grupai, kas tiks īstenotas līdz 2019. gada aprīlim. Uzsākoties praktiskajām nodarbībām, gan dalībnieki, gan nodarbību vadītāji neslēpa savu satraukumu par to, kā viss notiks, vai izdosies realizēt iecerēto, vai spēs tikt galā ar paredzētiem uzdevumiem.

Pirmā mēneša rezultāti ir iepriecinoši. Kopā aprīlī ir notikušas deviņas nodarbības.  Gan nodarbību vadītāji, gan paši dalībnieki atzinuši, ka šīs nodarbības sniedz daudz pozitīvu emociju un jaunu atklāsmju, palīdzot abām iesaistītajām pusēm apzināties  savas stiprās un vājās puses, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Mākslas terapijas nodarbībās patīk izmantoto instrumentu dažādība, iespēja improvizēt un  atklāt sevi “caur mākslu.” Fizisko aktivitāšu nodarbības dalībnieki uztver kā iespēju uzturēt sevi labā fiziskā formā. Vislielāko sajūsmu izraisa uztura nodarbības, par kurām dalībnieki saka, ka “varēja būt biežāk” un lūdz vadītājiem iemācīt pagatavot arvien jaunus un dažādus ēdienus.

Pašu dalībnieku intereses un prasmes ir atšķirīgas, taču vairums atzīst, ka nodarbībās visvairāk patīk tas, kad nodarbību vadītāji nelasa lekcijas, bet ļauj cilvēkiem pašiem praktiski darboties un veikt uzdevumus, kas ir saprotami un izpildāmi.