Projekta pasākumi

Pasākumi tiek finansēti Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.

Tuvākie pasākumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10