Lekcijas Rīgas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu vecākiem

Vecaku lekcijasRD Labklājības departaments turpina nodrošināt lekcijas vispārējo izglītības iestāžu skolēnu vecākiem par aktuālākajām skolēnu problēmām izglītības iestādēs, kā arī iespējas saņemt atbildes uz jautājumiem, lai savlaicīgi radušās grūtības varētu risināt.

Departaments piedāvā izglītojošas lekcijas Rīgas izglītības iestāžu skolēnu vecākiem par šādām tēmām:

1. ATKARĪBU PROFILAKSE vielu lietošanas izplatība, riska un aizsargājošie faktori vielu lietošanas uzsākšanai; kā atpazīt iespējamu vielu lietošanu jauniešu vidū, kā arī vecāku rīcība aizdomu gadījumā par vielu lietošanu.
2. MĀCĪBU GRŪTĪBAS informācija par izplatītākajām macību grūtībām; kā tās izpaužas; kā tās atpazīt, un kā vecāki var atbalstīt bērnus.
3. UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMI agresīvas uzvedības iemesli un raksturojums; vecāku loma un iespējas bērnu disciplinēšanā.

Lekcijas vecākiem vadīs sertificēta ģimenes psihoterapeite Vija Zēlerte. Vairāk informācijas par iespējām organizēt lekciju jūsu izglītības iestādē variet noskaidrot, zvanot pa tālruni 26426065. E-pasts – vijazelerte@inbox.lv.

Visas lekcijas pieejamas BEZ MAKSAS!

Foto: www.metroparent.com

Pieteikties:

 
 

Apstiprinājums