Interešu izglītība un brīvā laika pavadīšana Rīgā

YouthArts_01Ir būtiski, lai bērni varētu vispusīgi attīstīties, iegūt jaunas prasmes, attīstīt savas radošās spējas un talantus, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta paspārnē darbojas simtiem interešu izglītības iestādes, pulciņu, sekciju, kurās bērni un jaunieši var pavadīt savu brīvo laiku bez maksas vai par nelielām finansēm.

To starpā ir 11 bērnu un jaunatnes sporta skolas, 13 bērnu un jauniešu interešu centri, 9 bērnu mākslas un mūzikas skolas.

Īstenojot pilsētvides un infrastruktūras sakārtošanu, Rīgā ir iekārtoti arī 206 pašvaldības rotaļu laukumi.

Foto: www.foapom.com