Iespēja vecākiem bez maksas apmeklēt bērnu emocionālās audzināšanas nodarbības

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays” aicina vecākus pieteikties nodarbībām programmā “Bērna emocionālā audzināšana”.

Programma “Bērna emocionālā audzināšana” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.
Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 11 nodarbības par šādām tēmām:
1. Bērna attīstība un temperaments.
2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.
3. Ka veidot drošu piesaisti.
4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.
7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.
8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.
10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe Tatjana Kutuzova, LPB sertificēta ģimenes psihoterapijas speciāliste, (no 12.augusta līdz 21.oktobrim, trešdienās, plkst. 17:30 – 20:00, Elijas ielā 17, Rīgā) un klīniskā psiholoģe Aelita Beitika, LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste, LSA sertificēta supervizore (rīta grupa, pirmā nodarbība 5.augustā, turpmāk no 11.augusta līdz 13.oktobrim, otrdienās, plkst. 9:00 – 14:00, Elijas ielā 17,Rīgā, dienas grupa, pirmā nodarbība 5.augustā, turpmāk no 11.augusta līdz 13.oktobrim, otrdienās, plkst. 14:15 – 19:15, Elijas ielā 17, Rīgā).

Sīkāka informācija, jautājumi un pieteikšanās: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992, e-pasts: konsultanti.psihologi@gmail.com.

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.

Apmeklējot pasākumu, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tiks uzņemtas fotogrāfijas un video, kas var tikt publicēti mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv un Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo tīklu kontos.

 

Foto: Free-Photos/Pixabay