Grupu nodarbības bērniem, jauniešiem.

 

Nr.p.k. Grupu nodarbību nosaukumi
1. “Stresa ietekme uz  jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt”
2. “Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem”
3.  “Atkarības profilakse pirmsskolā un sākumskolā”
4. “Jauniešu datoratkarības intervence”
5. “Jauniešu smēķēšanas intervence”
6. “Atkarību profilakse skolēniem”
7. “Sociāliemocionālo dzīves prasmju attīstīšana”