Skanstes apkaimē izbūvēs jaunas ielas un labiekārtos teritoriju

Skanstes apkaimes attīstības risinājumi ir kompleksi, un būs jāīsteno gan pašvaldībai, gan komersantiem, kopīgiem spēkiem veicot šīs degradētās teritorijas revitalizāciju. Projekta mērķis ir jaunu ielu būvniecība. Tā kā Skanstes teritorijā ir vājas gruntis, zems, līdzens reljefs un apgrūtināta lietus ūdeņu notece, projekta ietvaros tiks veikti kompleksi lietus ūdens novadīšanas sistēmas pasākumi izbūvējot lietus ūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu. Līdz 2022. gadam Skanstes apkaimes degradētajā teritorijā paredzēts izbūvēt Lapeņu ielu, Jāņa Dikmaņa, Jāņa Daliņa un Jāņa Krūmiņa ielasar inženiertehniskajām komunikācijām zem tām, izveidojot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi .Atbilstoši “Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam”, Skanstes apkaime ir ne tikai prioritāri attīstāma teritorija, bet arī teritorija ar augstu attīstības potenciālu.  Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumā paredzēts, ka Skanstes teritorija tiks veidota kā plaša apstādījumu un labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma – pilsētas nozīmes zaļais koridors. Papildus informācija par projektu „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” projektu pieejama mājaslapas sadaļā: http://www.rdpad.lv/portfolio/skanstes-teritorijas-revitalizacijas-1-karta/

Vairāk informācijas par projektu  mājaslapā: http://www.rdpad.lv/skanstes-apkaime-izbuves-jaunas-ielas-un-labiekartos-teritoriju/

Dabas parks „Piejūra” 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas fondu atbalstu dabas parkā “Piejūra” īsteno divus projektus:

  1. ERAF projekts “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)”;
  2. LIFE projekts “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””.

Projektu mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, t.sk. veikt piekrastes biotopu apsaimniekošanu.

Lasīt vairāk

Atjaunots Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs un Miera dārzs

Atjaunoti galvaspilsētas parki – Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs un Miera dārzs.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pabeidzis trīs ievērojamu galvaspilsētas parku – Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera dārza, kā arī ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektu „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 9,4 miljoni eiro, ierēķinot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pašvaldība piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus 85% jeb 6,4 miljonu eiro apjomā no projekta attiecināmām izmaksām.

Vairāk informācijas par projektu  mājaslapā: http://www.rdpad.lv/ar-dazadiem-pasakumiem-svinigi-atklas-atjaunoto-grizinkalna-parku-un-ziedondarzu/

Rīgas iedzīvotājiem būs pieejami bezmaksas gaisa kvalitātes brīdinājumi

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem gaisa piesārņojums ir viens no biežākajiem priekšlaicīgas nāves un slimību cēloņiem pasaulē. Īpaši sensitīvām personām pat īslaicīga gaisa piesārņojuma iedarbība var pasliktināt plaušu darbību, saasināt astmu vai elpošanas ceļu infekcijas. Gaisa piesārņojuma koncentrācijas gaisā var ievērojami mainīties dažu stundu laikā. No šodienas, 27. februārī, Rīgas pilsētas iedzīvotājiem būs pieejams bezmaksas pakalpojums Riga airTEXT, kas brīdinās par gaisa kvalitātes pasliktināšanos.

Lasīt vairāk