Projekta partneri tiekas projekta noslēguma sanāksmē Turku

Ir īstenotas visas Centrālā Baltijas jūras reģiona projektā “Vairāk iespēju!” (PVS ID 3684; “MUCH MORE” CB 694) plānotās aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē, kā arī sniegt zināšanas un pieredzi speciālistiem par to, kā motivēt klientus būt veseliem un sociāli aktīviem.

Laika posmā no 2018. gada maija līdz 2019. gada 31. martam  notikušas 38 mākslas terapijas nodarbības, 32 veselīga un ekonomiska uztura nodarbības un 40 sporta aktivitāšu nodarbības. Projekta īstenošanas vietās – sociālās rehabilitācijas centros (SRC) Nova Vita un Ratnieki  kopumā iesaistīti 71 vīrieši ar alkohola atkarību pagātnē ar mērķi uzlabot viņu dzīves kvalitāti un  veselību, sniegt jaunas iespējas integrācijai sabiedrībā un mazināt nevienlīdzību.

Projekta noslēguma sanāksmē Turku pilsētā Somijā  2019. gada 21. un 22. maijā piedalījās trīspadsmit dalībnieki no trīs projektā iesaistītajām valstīm – Latvijas (Rīgas), Somijas (Turku) un Zviedrijas (Jēveles). Noslēguma seminārā tika prezentēta animācijas īsfilma, kura tika izveidota projekta gaitā ar mērķi to izmantot tiem speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, lai informētu par izaicinājumiem un grūtībām  darbā ar atkarības slimību.

Sanāksmē visi partneri prezentēja projekta rezultātus, kas apstiprināja, ka projekta rezultatīvie rādītāji ir sasniegti un pat ievērojami pārsniegti. Īstenojot projektu ir bijis jāsaskaras ar vairākiem izaicinājumiem – klientu neizpratni par izvēlēto metožu lietderību, grupu dalībnieku biežo mainību, neprasmi klausīties un aktīvi iesaistīties. Jurijs Kapustins (biedrība “Integrācija sabiedrībai”) atzina, ka sākotnēji bijis skeptisks, vai šādas jaunas pieejas un nodarbību veidi būtu nepieciešami un efektīvi. Taču novērotais projekta īstenošanas laikā ļāvis secināt, ka izvēlētās metodes un zināšanas, ko sniedz projekts ir patiešām noderīgas sociālās rehabilitācijas klientiem un labi iekļaujas kopējā centra programmā. Viņš uzsvēra, ka meklēs iespējas īstenot pilotēto programmu arī turpmāk pēc projekta beigām.  Arī SRC “Nova Vita” pārstāves apliecināja, ka projekta aktivitātes sekmē klientu sociālās rehabilitācijas procesu.

Visu projekta partneru sniegtā informācija parādīja, ka katrā valstī ir atšķirīga pieeja atkarīgu klientu motivēšanā un rehabilitācijā, ir dažādas pieejas kopēja mērķa sasniegšanai. Būtiski, ka ir īstenoti izvirzītie mērķi –  klienti saņēmuši sociālo atbalstu un ieguvuši jaunas prasmes, kā arī pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas rezultātā, apliecināts, ka Rīgas pieredze ir labās prakses piemērs tam, kā notiek cilvēku, kuri cieš no alkohola atkarības, rehabilitācija.

Projekta Vairāk iespēju (MUCH MORE) dalībnieki novērtē iespēju piedalīties nodarbībās

Ja persona cīnās ar alkohola vai narkotiku atkarību, lietotās vielas kļūst par vienīgo līdzekli, lai sajustu prieku gan fiziski, gan emocionāli. Atkarību varā esošais cilvēks bieži vien lieto alkoholu, lai atbrīvotos no nedrošības sajūtas un skumjām. Tāpēc viens no ārstēšanas un rehabilitācijas mērķiem ir palīdzēt lietotājam iemācīties izjust prieku un labizjūtu no ikdienas aktivitātēm, bez atkarību izraisošo vielu klātbūtnes.

Projekta „MUCH MORE” uzdevums ir attīstīt un pārbaudīt jaunas pieejas un metodes apvienojot mākslas terapiju, veselīga un ekonomiska uztura nodarbības un sporta nodarbības, lai maksimāli palielinātu šo cilvēku fizisko, garīgo un emocionālo labsajūtu.

Piedaloties projekta organizētajās nodarbībās, dalībniekiem ir iespēja atjaunot aizmirstās, pagātnē piedzīvotās brīvā laika aktivitātes, vai tieši pretēji, mācīties dažādas dzīves kvalitātes pilnīgi no jauna. Piemēram, piedaloties sporta nodarbībās tiek palielināts muskuļu spēks un trenēta izturība, kā arī fiziskās aktivitātes var būt lielisks veids, lai mazinātu stresu, nemieru, vilšanās sajūtu un dusmas. Tāpat arī mākslas terapijā iegūtās pašatklāsmes var būt nozīmīgs pagrieziena punkts, lai dzīvotu skaidrā.

Aptaujājot projektā iesaistītos cilvēkus var secināt, ka vairums ikdienā neievēro veselīga dzīvesveida pamatprincipus, piemēram, patērē daudz pārtikas, kas sastāv no baltajiem miltiem un cukura, tāpēc veselīga uztura nodarbības palīdz iegūt informāciju, kā aizstāt neveselīgos produktus ar veselīgākiem un kā pagatavot vienkāršu un sabalansētu maltīti.

Projekta ietvaros dalībniekiem tika nodrošināti jauni T-krekli, sporta somas un ūdens pudeles, lai motivētu turpināt iesāktās sporta aktivitātes, kā arī sekmētu socializēšanās procesu.

Kā saglabāt motivāciju – izaicinājums klientiem un profesionāļiem

Kaut gan atkarību profilakses un palīdzības jomā motivējošas intervijas bieži tiek izmantotas ikdienas darbā ar klientiem, vairāk nekā divdesmit speciālisti, kas strādā ar atkarīgām personām, atzinīgi novērtēja iespēju apmeklēt semināru “Sarunas veidošana ar klientu atveseļošanās motivācijas veicināšanai”, kas notika 7.decembrī Rīgas domes Labklājības departamentā projekta “Vairāk iespēju!” ietvaros. Speciālistiem, ierodoties uz semināru, bija dažādi mērķi – gan atsvaidzināt zināšanas, gan iedvesmoties  un stiprināt ticību, lai redzētu jēgu darbam.

“Kas ir atkarība un kādi ir tās cēloņi? Ir daudz definīciju,” skaidro Katrina Reikmane, pieredzējusi klīniskā psiholoģe, KBT terapeite, personības izaugsmes trenere, “Piemēram, atkarība ir primāra, hroniska un progresējoša slimība, kas grauj ne tikai cilvēka fizisko un psihisko veselību, bet arī personību kopumā, ietekmē viņa sociālo statusu un palielina mirstības risku. Atkarība ir simptoms, nevis cēlonis.” Semināra vadītāja skaidroja,  cik svarīgi ir veidot plānu darbam ar atkarīgajiem un noteikt sasniedzamo mērķi. Svarīgi ir izprast atkarīgo personu emocionālās vajadzības. Mērķa sasniegšanai ļoti svarīga ir motivācija. Motivācija ir iekšēja interese, kas izraisa cilvēka darbību un vada viņa rīcību. Motivējošo interviju izmanto , lai palīdzētu cilvēkiem mainīt uzvedību un atrast motivāciju, kas sekmētu izdarītu veselīgākas izvēles.

Seminārā tika uzsvērts, ka iekšējā motivācija ir spēcīgāka nekā ārēja, ja tā sakņojas emocionālo vajadzību un vērtību apmierināšanā. Tika izskaidrots arī, ka “motivējošā intervija ir direktīvs, uz klientu fokusēts konsultēšanas stils, kura mērķis ir palīdzēt izpētīt un atrisināt cilvēka ambivalenci par savas uzvedības izmaiņām (Michael Wilesand Cross Country Education, Inc.2005)”. Semināra dalībnieki tika arī praktiski iesaistīti un aicināti veikt dažādus praktiskus uzdevumus darbojoties pāros. Katram bija jāizvēlas savs mērķis, kas prasa mainīt uzvedības paradumus un kuru viņiem līdz šim bija grūtības sasniegt, piemēram, zaudēt svaru, pārtraukt ēst saldumus, samazināt ikdienas kafijas patēriņu. Otram kolēģim ar motivējošas intervijas palīdzību bija jāpalīdz partnerim  sasniegt noteikto mērķi.

Semināra gaitā tika analizētas atkarīgā motivēšanas lamatas un to veidi, kā arī sniegti ieteikumi, kā no šādām lamatām izvairīties, jo ļoti nemanāmi var notikt saplūšana ar klientu, kad speciālists sāk rīkoties klienta vietā  vai arī kļūst bezpalīdzīgs. Pastāv arī risks, ka profesionālis var zaudēt savu pārliecību un motivāciju. Tika uzsvērts, ka ļoti svarīga ir  sadarbība starp dažādiem speciālistiem. Semināra dalībnieku vērtējums par semināru bija visnotaļ pozitīvs – “Esam loti apmierināti ar semināru! Tas bija labi, ka teorija tika jaukta ar profesionālu pieredzes apmaiņu un praktiskiem uzdevumiem.”