Projekta Vairāk iespēju (MUCH MORE) dalībnieki novērtē iespēju piedalīties nodarbībās

Ja persona cīnās ar alkohola vai narkotiku atkarību, lietotās vielas kļūst par vienīgo līdzekli, lai sajustu prieku gan fiziski, gan emocionāli. Atkarību varā esošais cilvēks bieži vien lieto alkoholu, lai atbrīvotos no nedrošības sajūtas un skumjām. Tāpēc viens no ārstēšanas un rehabilitācijas mērķiem ir palīdzēt lietotājam iemācīties izjust prieku un labizjūtu no ikdienas aktivitātēm, bez atkarību izraisošo vielu klātbūtnes.

Projekta „MUCH MORE” uzdevums ir attīstīt un pārbaudīt jaunas pieejas un metodes apvienojot mākslas terapiju, veselīga un ekonomiska uztura nodarbības un sporta nodarbības, lai maksimāli palielinātu šo cilvēku fizisko, garīgo un emocionālo labsajūtu.

Piedaloties projekta organizētajās nodarbībās, dalībniekiem ir iespēja atjaunot aizmirstās, pagātnē piedzīvotās brīvā laika aktivitātes, vai tieši pretēji, mācīties dažādas dzīves kvalitātes pilnīgi no jauna. Piemēram, piedaloties sporta nodarbībās tiek palielināts muskuļu spēks un trenēta izturība, kā arī fiziskās aktivitātes var būt lielisks veids, lai mazinātu stresu, nemieru, vilšanās sajūtu un dusmas. Tāpat arī mākslas terapijā iegūtās pašatklāsmes var būt nozīmīgs pagrieziena punkts, lai dzīvotu skaidrā.

Aptaujājot projektā iesaistītos cilvēkus var secināt, ka vairums ikdienā neievēro veselīga dzīvesveida pamatprincipus, piemēram, patērē daudz pārtikas, kas sastāv no baltajiem miltiem un cukura, tāpēc veselīga uztura nodarbības palīdz iegūt informāciju, kā aizstāt neveselīgos produktus ar veselīgākiem un kā pagatavot vienkāršu un sabalansētu maltīti.

Projekta ietvaros dalībniekiem tika nodrošināti jauni T-krekli, sporta somas un ūdens pudeles, lai motivētu turpināt iesāktās sporta aktivitātes, kā arī sekmētu socializēšanās procesu.

Kā saglabāt motivāciju – izaicinājums klientiem un profesionāļiem

Kaut gan atkarību profilakses un palīdzības jomā motivējošas intervijas bieži tiek izmantotas ikdienas darbā ar klientiem, vairāk nekā divdesmit speciālisti, kas strādā ar atkarīgām personām, atzinīgi novērtēja iespēju apmeklēt semināru “Sarunas veidošana ar klientu atveseļošanās motivācijas veicināšanai”, kas notika 7.decembrī Rīgas domes Labklājības departamentā projekta “Vairāk iespēju!” ietvaros. Speciālistiem, ierodoties uz semināru, bija dažādi mērķi – gan atsvaidzināt zināšanas, gan iedvesmoties  un stiprināt ticību, lai redzētu jēgu darbam.

“Kas ir atkarība un kādi ir tās cēloņi? Ir daudz definīciju,” skaidro Katrina Reikmane, pieredzējusi klīniskā psiholoģe, KBT terapeite, personības izaugsmes trenere, “Piemēram, atkarība ir primāra, hroniska un progresējoša slimība, kas grauj ne tikai cilvēka fizisko un psihisko veselību, bet arī personību kopumā, ietekmē viņa sociālo statusu un palielina mirstības risku. Atkarība ir simptoms, nevis cēlonis.” Semināra vadītāja skaidroja,  cik svarīgi ir veidot plānu darbam ar atkarīgajiem un noteikt sasniedzamo mērķi. Svarīgi ir izprast atkarīgo personu emocionālās vajadzības. Mērķa sasniegšanai ļoti svarīga ir motivācija. Motivācija ir iekšēja interese, kas izraisa cilvēka darbību un vada viņa rīcību. Motivējošo interviju izmanto , lai palīdzētu cilvēkiem mainīt uzvedību un atrast motivāciju, kas sekmētu izdarītu veselīgākas izvēles.

Seminārā tika uzsvērts, ka iekšējā motivācija ir spēcīgāka nekā ārēja, ja tā sakņojas emocionālo vajadzību un vērtību apmierināšanā. Tika izskaidrots arī, ka “motivējošā intervija ir direktīvs, uz klientu fokusēts konsultēšanas stils, kura mērķis ir palīdzēt izpētīt un atrisināt cilvēka ambivalenci par savas uzvedības izmaiņām (Michael Wilesand Cross Country Education, Inc.2005)”. Semināra dalībnieki tika arī praktiski iesaistīti un aicināti veikt dažādus praktiskus uzdevumus darbojoties pāros. Katram bija jāizvēlas savs mērķis, kas prasa mainīt uzvedības paradumus un kuru viņiem līdz šim bija grūtības sasniegt, piemēram, zaudēt svaru, pārtraukt ēst saldumus, samazināt ikdienas kafijas patēriņu. Otram kolēģim ar motivējošas intervijas palīdzību bija jāpalīdz partnerim  sasniegt noteikto mērķi.

Semināra gaitā tika analizētas atkarīgā motivēšanas lamatas un to veidi, kā arī sniegti ieteikumi, kā no šādām lamatām izvairīties, jo ļoti nemanāmi var notikt saplūšana ar klientu, kad speciālists sāk rīkoties klienta vietā  vai arī kļūst bezpalīdzīgs. Pastāv arī risks, ka profesionālis var zaudēt savu pārliecību un motivāciju. Tika uzsvērts, ka ļoti svarīga ir  sadarbība starp dažādiem speciālistiem. Semināra dalībnieku vērtējums par semināru bija visnotaļ pozitīvs – “Esam loti apmierināti ar semināru! Tas bija labi, ka teorija tika jaukta ar profesionālu pieredzes apmaiņu un praktiskiem uzdevumiem.”

Projekta partneri tiekas Rīgā

2018.gada 16. un 17.oktobrī Rīgas domes Labklājības departamentā viesojās projekta “Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē” (“MUCH MORE”) partneri no Somijas pilsētas Turku, Zviedrijas pilsētas Jēvles, kā arī Jēvles sociālo pakalpojumu departamenta pārstāvji un sadarbības partneri no sociālās rehabilitācijas centriem “Nova vita” un “Integrācija sabiedrībai”. Sanāksmē kopā bija 20 dalībnieki.

Katrs projekta partneris iepazīstināja ar gada laikā sasniegto projektā, organizētajām aktivitātēm, veiksmēm un problēmām.  Vislielākā problēma visiem partneriem ir motivēt mērķa grupas vīriešus regulāri iesaistīties nodarbībās. Jāatzīmē, ka tieši Rīgā ciešā sadarbībā ar sociālās rehabilitācijas centriem  ir nodrošinātas  visvairāk regulāras nodarbības mērķa grupas vīriešiem – veselīga un ekonomiska uztura nodarbības, mākslas terapijas nodarbības un sporta aktivitātes. Laika periodā no aprīļa līdz septembra beigām grupu nodarbībās piedalījušies 38 mērķa grupas pārstāvji. Mākslas terapijas un veselīga un ekonomiska uztura  nodarbību vadītāji sanāksmes dalībniekiem sniedza pārskatu par nodarbību norisi Rīgā, sniedzot arī iespēju būt par dalībnieku šādās nodarbībās un pašiem zīmēt, muzicēt, kā arī gatavot, izmantojot vienkāršas veselīga uztura receptes.

17.oktobrī visi dalībnieki apmeklēja sociālās rehabilitācijas centrus “Nova vita” un “Integrācija sabiedrībai”, lai iepazītu to darbību klātienē. Tā bija iespēja aprunāties un uzzināt vīriešu viedokli par nodarbībām.   Igors uzsvēra, ka “nav tā, ka izceltu kādu (nodarbību) vairāk, jo katrā nodarbībā man tiek dots kas cits. Veselīga uztura mācībās man patīk, ka parāda, kā vienkārši pagatavot no parastiem produktiem sātīgu un veselīgu ēdienu. Patīk tas kā to pasniedz pasniedzēji – vienkārši un patīkami. Pateicoties šīm nodarbībām, esmu nostiprinājis domu un pieradumu, ka nevajag sevī likt visu, kas pagadās, bet rūpēties un domāt par savu veselību un organismu. Patīk tas, ka esmu mainījies ārēji – esmu palicis slaidāks, un ir vieglāk dzīvot. Mūzikas terapijā man ir patiesa interese iepazīt sevi – paskatīties dziļāk savā iekšējā pasaulē. Sports man palīdzējis nostiprināt zināšanas un vēlmi sportot. Esmu palicis izturīgāks un spēcīgāks. Esmu mainījis savu dienas kārtību – veltu sportam laiku ik dienas. Pateicoties šīm nodarbībām esmu iegādājies velosipēdu un katru otro dienu veicu garākus pārbraucienus.”

 

Projekts “Labākai veselībai”

Rīgas domes Labklājības departaments ir iesaistījies projektā “Labākai veselībai” (Interreg Baltijas jūras reģiona Seed money projekts “For Better Health”, PVS ID 3683).

Projekta mērķis – izpētīt principa “Veselība visās politikās” īstenošanu vietējā līmenī – pilsētās un pašvaldībās. Pirmo reizi terminu Veselība visās politikās minēja Pasaules Veselības organizācija, runājot par starpsektoru kopīgu darbību sabiedrības veselības uzlabošanā. Svarīgi ir ņemt vērā, ka pašvaldībām ir liela ietekme veselīgas sabiedrības veidošanā, bet atbildība nedrīkst tikt novirzīta tikai uz veselības aprūpes iestāžu pleciem. Visām nozarēm, bet it īpaši par vidi, sociālo aprūpi, izglītību, drošību, sabiedrisko kārtību atbildīgajām institūcijām, ir jāuzņemas tikpat liela loma sabiedrības veselības veicināšanā kā veselības sektoram. Visas šīs jomas ietekmē un piedalās iedzīvotāju dzīves apstākļu, apkārtējās vides un dzīves kvalitātes, kas ir būtiski veselības priekšnosacījumi, veidošanā.

Projektā paredzētās aktivitātes:

 • principa “Veselība visās politikās” situācijas izvērtēšanu pašvaldībā;
 • pašvaldības iestāžu vadītāju anketēšana, lai iegūtu informāciju par profesionāļu vajadzībām starpnozaru sadarbībā veselības un labklājības jomā;
 • pieredzes apmaiņas braucieni projektā iesaistītajiem speciālistiem.

Informācija par projektu:

Projekta ilgums: 2017.gada septembris – 2018.gada augusts.

Projektā sadarbojas:

 • Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācija, Somija;
 • Pērnavas pilsēta pašvaldība;
 • Klaipēdas pilsētas veselības aprūpes birojs;
 • Rīgas domes Labklājības departaments;
 • Jelgavas novada pašvaldība;
 • Turku pilsēta;
 • Norvēģijas veselīgo pilsētu tīkls;
 • Vesterbotenas pašvaldība (Zviedrija).

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments 5 000 EUR apmērā.

Sīkāka informācija par projektu tā mājas lapā:

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/for-better-health-85.html

Kontaktpersonas:

Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācija:

Karolina Mackiewicz (karolina.mackiewicz@marebalticum.org)

Rīgas domes Labklājības departamentā:

Inese Upelniece (inese.upelniece@riga.lv).