Seniori apgūst nepieciešamās zinības un iemaņas (03.02.2016 – 10.02.2016)

Rīgas domes Labklājības departamentā turpinās senioru integrācijas starpvalstu projekts «Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā». Tā ietvaros februārī notika semināri «Senioru brīvprātīgais darbs – radi prieku sev un līdzcilvēkiem», kurā vecākās paaudzes pārstāvji, kas vēlas darboties Senioru zvanu centrā, apguva šim darbam nepieciešamās zināšanas un iemaņas.

Ar mērķi veicināt aktīvu dzīvesveidu, iesaistot seniorus brīvprātīgajā darbā, projekts «Būsim aktīvi!» aizsākās pērnā gada maijā un ilgs līdz šā gada decembra beigām. Aizvadītajā gadā tika veiktas nepieciešamās aktivitātes, lai izveidotu informācijas un atbalsta sistēmu senioriem. Ja Pērnavā un Turku šim mērķim izraudzījās interneta platformu, tad Rīgā tika nolemts izveidot zvanu centru. Lai projektā iesaistītu vecākās paaudzes pārstāvjus, kuri vēlas veikt brīvprātīgo darbu, projekta koordinatores no Rīgas domes Labklājības departamenta semināros janvārī uzrunāja gan pašvaldības sociālie darbiniekus, gan seniorus pārstāvošu nevalstisko organizāciju vadītājus un aktīvistus. Savukārt šomēnes vecāka gadagājuma cilvēki, kas bija pieteikušies brīvprātīgajam darbam zvanu centrā, divos semināros 3. un 10. februārī apguva šim darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

Lekcijas brīvprātīgajiem senioriem nolasīja valsts vadošie geriatrijas speciālisti. Interniste, geriatre, kardioloģe, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gerontoloģijas centra vadītāja Daina Zepa seniorus iepazīstināja ar aktīvu novecošanos. Savukārt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gerontoloģijas klīnikas vadītājs Jānis Zaļkalns stāstīja par novecošanu kā izaicinājumu 21. gadsimta sabiedrībai. Rīgas sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas dienas centra «Kamene» sociālā darbiniece Elīna Kušiņičeva, kura pati ir piedalījusies brīvprātīgā darba kustībā, seniorus iepazīstināja ar komunikatīvajām prasmēm, māku klausīties un uzdot jautājumus, kas zvanu centrā ir īpaši aktuāli. Pēc tam brīvprātīgie, sadalījušies pa pāriem, izpēlēja situāciju spēles, kur vienam bija zvanītāja loma, bet otram – atbildētāja, savukārt pārējie novērtēja gan uzdotos jautājumus, gan sniegtās atbildes.

“Getliņi EKO” pārtikas ražošanas iniciatīva tiek atzīta par labāko Eiropas lielpilsētu iniciatīvu un programmu vidū

Šodien, 14. oktobrī Romā, Itālijā, SIA “Getliņi EKO” Milānas Pārtikas pakta apbalvošanas ceremonijā saņēma balvu kā labākā Eiropas galvaspilsētu un lielpilsētu īstenotā iniciatīva pārtikas atkritumu samazināšanas, apstrādes un pārstrādes jomā. “Getliņi EKO” konkursā piedalījās kā Rīgas pilsētas iniciatīva “No pārtikas atkritumiem līdz veselīgai, ne-sezonas pārtikai”.

Vērtējot Eiropas pilsētu iesniegtās iniciatīvas, vērā tika ņemta gan programmas unikalitāte un efektivitāte, gan arī iespējas šo iniciatīvu adaptēt un nodot pieredzi citām Eiropas lielpilsētām. Milānas Pārtikas pakta konkurss norisinājās 6 kategorijās, un katrā no tām tika izvirzīta viena labākā iniciatīva. “Getliņi EKO” modelis, kurā no pārtikas atkritumiem tiek iegūta poligona gāze, no kuras ražo elektrību un siltumu, kas savukārt tiek izmantota siltumnīcu tomātu audzēšanai, tika atzīta par veiksmīgāko pieredzi, kuru var pārņemt citas pilsētas, kategorijā “Pārtikas atkritumi”.

“Šodien jūtamies pacilāti, jo šis ir Eiropas līmeņa atzinums ne vien mums kā uzņēmumam, bet visai Rīgai, jo apliecina, ka šeit sāktā iniciatīva un saimniekošanas veids, kā Rīga un apkārtējie novadi apsaimnieko radītos sadzīves atkritumus, ir ilgtspējīgs, efektīvs un ar šo pieredzi varam palīdzēt arī citām lielpilsētām. Priecē arī tas, ka šis apbalvojums nāk gandrīz vienlaicīgi ar novērtējumu nacionālā mērogā. Nupat esam saņēmuši arī Veselības Gada balvu un lauksaimniecības gada balvu “Sējējs 2016″,” komentē Imants Stirāns, “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs.

Par Milānas Pilsētu pārtikas politikas paktu

2015. gada 15. oktobrī Rīga bija viena no 116 pilsētām, kuru pārstāvji vienlaicīgi parakstīja Milānas Pilsētu pārtikas politikas paktu – līgumu ar apņemšanos attīstīt pārtikas politikas virzienus un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, kas ir iekļaujošas, elastīgas, drošas un daudzveidīgas, nodrošina veselīgu un pieejamu pārtiku visiem cilvēkiem uz cilvēktiesībām pamatotā struktūrā, samazina atkritumus un saglabā bioloģisko daudzveidību, vienlaikus pielāgojoties klimata pārmaiņu ietekmei un mazinot to.

Vairāk nekā 50% pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Pastāv pieņēmums, ka 2050. gadā vairāk nekā 6 miljardi cilvēku pārcelties uz dzīvi pilsētu teritorijās. Pilsētu metropoles gatavojas uzņemties stratēģisku lomu politikā un ekonomikā, kam būs jāsaskaras ar dažādiem sarežģītiem izaicinājumiem. Par vienu no grūtākajiem uzdevumiem, ar ko būs jāsaskaras pilsētām, būs vienlīdzīgas tiesības uz veselīgu un ilgtspējīgu uzturu. 

Viens no svarīgākajiem pakta mērķiem ir izveidot pilsētu tīklu, kas strādā saskaņā ar ilgtspējīgas pārtikas politiku, daloties idejās, ierosinājumos un to veiksmīgajā praksē.

Par Getliņi EKO

SIA „Getliņi EKO” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona “Getliņi” apsaimniekošanu Rīgas rajonā, Stopiņu novadā un īsteno lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs. Vairāku gadu garumā poligonā “Getliņi” veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgu ietekmi uz vides saudzēšanu. Siltumnīcu izveide un tomātu audzēšana ir Latvijā unikāls piemērs ekoloģiski saderīgu darbības virzienu ieviešanai. Energobloka saražotais siltums tiek izmantots “Getliņi EKO” siltumnīcu apsildei, nodrošinot ideālu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai gada aukstajos mēnešos.

Atvērto durvju diena Senioru centrā

2016.gada 21.septembrī projekta “Būsim aktīvi!” pārstāvji kopā ar brīvprātīgajiem senioriem rīkoja Atvērto durvju dienu Senioru zvanu centrā. Atvērto durvju diena tika rīkota, lai iepazīstinātu rīdziniekus ar Senioru zvanu centra darbību un ikdienu. Jebkurš bija laipni aicināts apmeklēt zvanu centru un saņemt jebkādu informāciju par to un projektu “Būsim aktīvi!”. Tāpat Atvērto durvju dienas apmeklētāji varēja iedvesmoties, lai saņemtu drosmi un paši pievienotos zvanu centra brīvprātīgajiem. Projekta koordinatore Ilona Segliņa pēc Atvērto durvju dienas informēja: “Atvērto durvju dienas rezultātā mēs sniedzām informāciju par projektu un Senioru zvanu centru, kā arī iepazināmies ar divpadsmit jauniem potenciālajiem brīvprātīgajiem.”

 

20160921_104148 20160921_105702 DSC00435

Senioru brīvprātīgais darbs – Senioru motivēšana un iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē

Projekta „Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā” ietvaros tapis informatīvs materiāls- vadlīnijas “Senioru brīvprātīgais darbs  – Senioru motivēšana un iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē”, kas paredzētas sociālajiem darbiniekiem, citiem profesionāļiem, kas strādā ar senioriem, pašiem senioriem, kā arī ikvienam, kam ir interese par senioru socializēšanu un brīvprātīgo darbu. Vadlīnijas elektroniskā formātā pieejamas šeit.

Konsultē ģimenes par senioru brīvprātīgo darbu (27.07.2016)

27.jūlijā Rīgas domes Labklājības departamenta senioru integrācijas starpvalstu projekta «Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā» pārstāves Aija Vecenāne un Ilona Segliņa apmeklēja biedrības «Svētās Ģimenes Māja» dienas centru. Tajā viņas sniedza konsultācijas divpadsmit ģimeņu pārstāvjiem par iespējām iesaistīt seniorus brīvprātīgajā darbā.

1

27.jūlijā dienas centrā pilngadīgām personām biedrības «Svētā ģimenes māja» telpās projekta «Būsim aktīvi!» pārstāves bija ieradušās uz tikšanos ar ģimenēm, lai brīvā gaisotnē pastāstītu par nepieciešamību vecāka gadagājuma cilvēkiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā un par brīvprātīgā darba iespējām senioru zvanu centrā.

Aija Vecenāne pastāstīja, ka projekts «Būsim aktīvi!» sācies pagājušā gada maijā un turpināsies līdz nākamā gada februārim. Aizvadītajā gadā tika veiktas nepieciešamās aktivitātes, lai izveidotu informācijas un atbalsta sistēmu senioriem, tostarp notika pētījums, lai noskaidrotu iespējas iesaistīt vecākās paaudzes pārstāvjus brīvprātīgajā darbā, kā arī analizētu esošo situāciju par brīvprātīgā darba pieejamību viņiem, aptaujājot gan pašus seniorus, gan arī sociālos darbiniekus, kuri ar viņiem kontaktējas. Tādējādi tika nolemts izveidot senioru zvanu centru, kurš darbojas kopš šā gada februāra.

Ilona Segliņa iepazīstināja, kā seniori darbojas zvanu centrā un kā var sazināties ar šo centru un pēc vēlēšanās iesaistīties tā darbā. «Katru darba dienu četras stundas – no pulksten 10 līdz 14 – pie trim mobilajiem tālruņiem dežurē brīvprātīgie kā no dažādām senioru organizācijām, tā arī pēc individuālas izvēles, kopumā turpat četri desmiti cilvēku. Viņi saņem zvanus no vientuļiem un sociāli izolētiem senioriem, kā arī veic zvanus tiem, kuri izteikuši vēlēšanos tos saņemt,» sacīja I. Segliņa. Piezvanot uz zvanu centru, iespējams saņemt informāciju par aktuāliem kultūras pasākumiem Rīgā, brīvā laika pavadīšanas un brīvprātīgā darba iespējām Rīgā. Projekta pārstāves , aicināja klātesošos par to informēt savā ģimenē, kaimiņu un paziņu lokā esošos sirmgalvjus.

Minētais Rīgas domes atbalstītais dienas centrs pilngadīgām personām atrodas Vecrīgā – ēkās Klostera ielā 5 un 7. Tās ir būvētas uz 13. gs. cisterciešu klostera pamatiem, un tajās biedrība «Svētās Ģimenes Māja» sniedz ģimenēm pastorālu un sociālu atbalstu.

Zvanu centrs senioriem pieņem zvanus!

Senioru zvanu centrā Rīgā darbdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00 strādā brīvprātīgie, kuri saņem tālruņu zvanus no citiem senioriem un arī paši zvana tiem, kuri jūtas vientuļi un ir izteikuši vēlēšanos pēc šāda pakalpojuma. Ja Jūs interesē brīvprātīgais darbs vai dažādas Rīgas domes piedāvātas bezmaksas laika pavadīšanas iespējas, vai arī vienkārši gribas parunāties, zvaniet pa tālruņiem 20224913, 25643438 vai 29438355! Jums atzvanīs, ja Jūsu izvēlētā mobilo sakaru tarifa sarunu laiks ir ierobežots vai arī ja zvanāt no fiksētā mājas tālruņa.

2 4