Prakstiskās nodarbības projekta “MUCH MORE” ietvaros

2018.gada aprīlī Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Vairāk iespēju!” (PVS ID 3684) “MUCH MORE” (CB 694) ietvaros tika uzsāktas veselīga uztura, sporta un mūzikas terapijas nodarbības projekta mērķa grupai, kas tiks īstenotas līdz 2019. gada aprīlim. Uzsākoties praktiskajām nodarbībām, gan dalībnieki, gan nodarbību vadītāji neslēpa savu satraukumu par to, kā viss notiks, vai izdosies realizēt iecerēto, vai spēs tikt galā ar paredzētiem uzdevumiem.

Pirmā mēneša rezultāti ir iepriecinoši. Kopā aprīlī ir notikušas deviņas nodarbības.  Gan nodarbību vadītāji, gan paši dalībnieki atzinuši, ka šīs nodarbības sniedz daudz pozitīvu emociju un jaunu atklāsmju, palīdzot abām iesaistītajām pusēm apzināties  savas stiprās un vājās puses, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Mākslas terapijas nodarbībās patīk izmantoto instrumentu dažādība, iespēja improvizēt un  atklāt sevi “caur mākslu.” Fizisko aktivitāšu nodarbības dalībnieki uztver kā iespēju uzturēt sevi labā fiziskā formā. Vislielāko sajūsmu izraisa uztura nodarbības, par kurām dalībnieki saka, ka “varēja būt biežāk” un lūdz vadītājiem iemācīt pagatavot arvien jaunus un dažādus ēdienus.

Pašu dalībnieku intereses un prasmes ir atšķirīgas, taču vairums atzīst, ka nodarbībās visvairāk patīk tas, kad nodarbību vadītāji nelasa lekcijas, bet ļauj cilvēkiem pašiem praktiski darboties un veikt uzdevumus, kas ir saprotami un izpildāmi.

Vizīte Jēvlē

Šī gada 30. un 31. janvārī Centrālā Baltijas jūras reģiona projekta “Vairāk iespēju!” (“MUCH MORE”) partneri tikās Zviedrijā, Jēvlē, lai uzzinātu, kā sociālais dienests un nevalstiskās organizācijas palīdz vīriešiem ar atkarības problēmām pagātnē mainīt dzīvesveidu un apspriestu, kā šo pieredzi izmantot organizējot praktiskas nodarbības vīriešiem un profesionāļu apmācībai, kas tiks organizētas projekta ietvaros.

Projekta pārstāvji tika iepazīstināti ar sociālā dienestā pielietotajām rehabilitācijas metodēm darbā ar mērķa grupu. Jēvles Sociālā dienesta ambulatorās nodaļas ārstēšanās koordinators Roger Larsson prezentēja atbalsta modeli cilvēkiem, kuri ir motivēti iziet sociālās rehabilitācijas kursu un atgriezties dzīvē sabiedrībā. Atbalsta modelis balstās uz sarunu, kurā tiek izvērtētas klienta stiprās un vājās puses, noskaidrotas vajadzības un sasniedzamie mērķi. Nodaļā ir arī atbalsta programmas tuviniekiem, kā arī visiem, kuri vēlas iegūt vairāk informācijas par alkohola vai narkotiku atkarību un saņemt ieteikumus, kā ar tām tikt galā.

Vizītes laikā tika apmeklēti projekta partneri krīzes centrā  “STICKAN”. Šajā centrā tiek sniegts atbalsts vīriešiem, kuriem nepieciešama palīdzība ģimenes, vardarbības, atkarības, vientulības u.c. problēmu risināšanā. Ar klientiem galvenokārt strādā individuāli vai arī viņus iesaista grupu nodarbībās.

Brauciena laikā apmeklējām arī Jēvles Sociālā dienesta nodrošināto sociālo dzīvokļu ēku  “Stallgatan” – vietu, kurā tiek nodrošināti ar pajumti visi tie, kuri nonākuši dažādās dzīves grūtībās, tai skaitā alkohola atkarībā. Šī dzīvesvieta sniedz iespēju tās  apmeklētājiem mainīt savu dzīvi: “Mēs uzsākām savu darbību 2006.gadā. Pirms tam jūs varējāt redzēt daudz bezpajumtnieku Jēvles ielās. Šobrīd tas nenotiek. Cilvēkiem ir mājas!” pastāstīja Solgerd Hadberg, Stallgatan menedžere.

Vizītes laikā bija iespēja noklausīties arī Karolinskas institūta medicīnas doktora, pētnieka un sertificēta psihoterapeita Anders Hammarberg lekciju, kuras pamattēma bija jautājums par alkohola lietojumu kontrolētā veidā cilvēkiem ar alkohola atkarību.  Tā kā tradicionālajā terapijā no klientiem tiek pieprasīta pilnīga atturība, kontrolēta dzeršanas koncepcija piedāvā jaunu perspektīvu alkohola atkarīgo pacientu ārstēšanai.

Tikšanās ar projekta partneriem klātienē un iespēja iepazīties ar darbu, ko veic Zviedrijas speciālisti strādājot ar alkohola atkarīgām personām, ļaus sagatavot un īstenot iespējami efektīvu apmācību programmu projekta mērķa sasniegšanai.

Pirmā partneru kopīgā tikšanās projekta ”Vairāk iespēju!” ietvaros

2017.gada 16.novembrī norisinājās pirmā partneru kopīgā tikšanās projekta “Vairāk iespēju!” ietvaros Turku, Somijā.

Tikšanās sniedza iespēju visiem sadarbības partneriem iepazīties un dalīties ar savu darba pieredzi, lai kopīgi un ar vienotu izpratni varētu sasniegt projekta mērķi – iesaistīt pusmūža vecuma vīriešus grupu aktivitātēs un izveidot programmu, kas veicinās atkarīgo personu rehabilitāciju, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes pieaugumu.

Nodibinājuma “Nova Vita” pārstāves pastāstīja par savas organizācijas pamatideju – dot otru iespēju cilvēkiem, kuri nonākuši uz ielas savas atkarības dēļ, sākt jaunu dzīvi. Viņas iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar atkarīgajām personām un programmu, kura tiek īstenota šajā centrā. Savukārt nodibinājuma “Integrācija sabiedrībai” pārstāvis J. Kapustins sniedza prezentāciju par 20 gadus ilgo darba pieredzi, strādājot, galvenokārt, ar personām pēc apcietinājuma. Neskatoties uz atšķirīgām pieejām, visu pārstāvju darba pamatā ir sociālā rehabilitācija un visi saskaras ar līdzīgām grūtībām un izaicinājumiem.

 Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar Somijas Zilās Lentes asociācijas darbu sociālās rehabilitācijas jomā. Sociālajā rehabilitācijas centrā jaunas prasmes un iemaņas apgūst dažāda vecuma personas, kuriem ir dažāda veida grūtības (atkarības, grūtības ģimenē, bijušie ieslodzītie u.c.). Rehabilitācijas centra klienti apgūst galdniecības prasmes un dažādus citus darbus – izgatavo telpu noformējumu, rotaslietas, gatavo ēdienu u.c.

Tikšanās noslēdzošajā daļā katrs projekta partneris iepazīstināja pārējos ar savu redzējumu par projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm un apmācību/darbnīcu programmu, kā arī tika apspriests visatbilstošākais aktivitāšu novērtēšanas modelis.

Iespēja tikties klātienē deva iespēju projekta partneriem vienoties par kopēju platformu, kas palīdzēs veikt turpmākos ar projektu saistītos darbus, īpaši projekta aktivitāšu (praktiskās nodarbības mērķa grupai, kā arī seminārus profesionāļiem) plānošanā un ieviešanā.

 

Brīvprātīgo godināšanas pasākums

Gada nogale ir laiks, kad mēs atskatāmies uz paveikto un uzstādām jaunus nākotnes mērķus. Viena no būtiskākajām aktivitātēm, ko Rīgas domes Labklājības departaments paveica projekta „Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā” ietvaros ir Senioru zvanu centra izveide.
Lai pateiktos aptuveni 60 brīvprātīgajiem senioriem, kuri bija iesaistījušies zvanu centra darbībā, 16. novembrī Rīgas domes Labklājības departamentā tika rīkots brīvprātīgo godināšanas pasākums. Brīvprātīgie seniori bija patīkami pārsteigti dzirdot, ka kopā zvanu centrā ir saņēmuši un veikuši aptuveni 1400 zvanus 9 mēnešu laikā, tādējādi sniedzot noderīgu informāciju citiem senioriem, tajā skaitā par iespējām iesaistīties zvanu centra darbībā, vai vienkārši aprunājoties ar tiem senioriem, kuri jūtas vientuļi.
Pasākuma laikā arī pašiem senioriem bija iespēja dalīties savos pieredzes stāstos un cits citam sniegt ieteikumus par darbu zvanu centrā, piemēram, viens no ieteikumiem bija pieiet šim darbam ļoti atbildīgi un gadījumos, kad uz zvanītāju jautājumiem atbilde nav zināma, labāk uzreiz to arī atzīt un piedāvāt atzvanīt, ja tomēr izdodas rast atbildi, taču sniegt nepatiesu informāciju zvanītājam noteikti nevajadzētu.
Iemesli, kāpēc seniori izvēlējušies iesaistīties zvanu centra darbībā, ir dažādi – lai justos vajadzīgi, lai aizpildītu brīvo laiku, lai iemācītos kaut ko jaunu, lai iegūtu jaunus draugus un citi. Viena no aktīvākajām brīvprātīgajām Anitas kundze atzīst: “Es jūtos ļoti priecīga, ka aptuveni 45 cilvēkiem esmu palīdzējusi atrast veidu, kā pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku dažādos dienas centos”.
Pasākuma laikā visi brīvprātīgie saņēma nelielas dāvaniņas, bet seši visaktīvākie brīvprātīgie tika nominēti arī titulam “Gada brīvprātīgais 2016”, kuram no visas Latvijas tiek nominēti aptuveni 100 brīvprātīgie un jau 3. decembrī norisināsies apbalvošanas ceremonija.
Projektā iesaistītie brīvprātīgie ir vienisprātis par to, ka, ja reiz jūs esat iesaistījušies brīvprātīgajā darbā, tad turpināsiet to darīt tik ilgi, kamēr redzēsiet, ka spējat kādam palīdzēt un ka jūsu darbs tiek novērtēts, līdz ar to Senioru zvanu centrs turpinās daroties arī 2017.gadā.

seniori 2 seniori

 

Projekta “Būsim aktīvi” noslēguma seminārs Somijā

Gada nogale ir laiks, kad mēs atskatāmies uz paveikto un uzstādām jaunus nākotnes mērķus. Viena no būtiskākajām aktivitātēm, ko Rīgas domes Labklājības departaments paveica projekta „Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā” ietvaros ir Senioru zvanu centra izveide.
Lai pateiktos aptuveni 60 brīvprātīgajiem senioriem, kuri bija iesaistījušies zvanu centra darbībā, 16. novembrī Rīgas domes Labklājības departamentā tika rīkots brīvprātīgo godināšanas pasākums. Brīvprātīgie seniori bija patīkami pārsteigti dzirdot, ka kopā zvanu centrā ir saņēmuši un veikuši aptuveni 1400 zvanus 9 mēnešu laikā, tādējādi sniedzot noderīgu informāciju citiem senioriem, tajā skaitā par iespējām iesaistīties zvanu centra darbībā, vai vienkārši aprunājoties ar tiem senioriem, kuri jūtas vientuļi.
Pasākuma laikā arī pašiem senioriem bija iespēja dalīties savos pieredzes stāstos un cits citam sniegt ieteikumus par darbu zvanu centrā, piemēram, viens no ieteikumiem bija pieiet šim darbam ļoti atbildīgi un gadījumos, kad uz zvanītāju jautājumiem atbilde nav zināma, labāk uzreiz to arī atzīt un piedāvāt atzvanīt, ja tomēr izdodas rast atbildi, taču sniegt nepatiesu informāciju zvanītājam noteikti nevajadzētu.
Iemesli, kāpēc seniori izvēlējušies iesaistīties zvanu centra darbībā, ir dažādi – lai justos vajadzīgi, lai aizpildītu brīvo laiku, lai iemācītos kaut ko jaunu, lai iegūtu jaunus draugus un citi. Viena no aktīvākajām brīvprātīgajām Anitas kundze atzīst: “Es jūtos ļoti priecīga, ka aptuveni 45 cilvēkiem esmu palīdzējusi atrast veidu, kā pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku dažādos dienas centos”.
Pasākuma laikā visi brīvprātīgie saņēma nelielas dāvaniņas, bet seši visaktīvākie brīvprātīgie tika nominēti arī titulam “Gada brīvprātīgais 2016”, kuram no visas Latvijas tiek nominēti aptuveni 100 brīvprātīgie un jau 3. decembrī norisināsies apbalvošanas ceremonija.
Projektā iesaistītie brīvprātīgie ir vienisprātis par to, ka, ja reiz jūs esat iesaistījušies brīvprātīgajā darbā, tad turpināsiet to darīt tik ilgi, kamēr redzēsiet, ka spējat kādam palīdzēt un ka jūsu darbs tiek novērtēts, līdz ar to Senioru zvanu centrs turpinās daroties arī 2017.gadā.

turku