Projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!”

Rīgas domes Labklājības departaments saņēmis Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (turpmāk – Projekts) īstenošanai.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, īstenojot vietēja mēroga, visaptverošus, sabiedrību piesaistošus un aktīvus fiziskās, garīgās un sociālās veselības veicināšanas pasākumus.

Projekta ietvaros īstenotajos pasākumos plānots aptvert 379 597 unikālas personas, kuras būs iesaistījušās Projekta aktivitātēs un uzlabojušas savas zināšanas un prasmes par dažādām veselību veicinošām tēmām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 3 500 000, no kurām 85% jeb EUR 2 975 000 tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Projekta īstenošana tiks veikta laika periodā no 2017. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim.

Aicinām sabiedrību iepazīties ar Projekta darba plānu 2017. gadam. Informējam, ka sākot ar šī gada vasaru Projekta ietvaros ikvienam būs iespēja bez maksas piedalīties daudzveidīgos veselības veicināšanas pasākumos – gan izglītojošās lekcijās, gan vingrošanas un nūjošanas nodarbībās, gan nometnēs, gan daudzos citos pasākumos, kurus vadīs attiecīgo jomu speciālisti.

2017.gada darba plāns pieejams šeit.

Projekta kontaktpersona: Nikola Tilgale-Platace, tālr.: 67181396, e-pasts: nikola.tilgale-platace@riga.lv

Ar turpmākajiem projekta pasākumiem var iepazīties šeit

Aktualitātes un informācija par projekta pasākumiem pieejama šeit