Līderu programmas “Vienaudzis – vienaudzim” noslēgums

Līderu programma “Vienaudzis – vienaudzim!” noslēgsies 19.maijā ar divu dienu apmācībām, kas notiks Rīgas Valda Zālīša sākumskolas aktu zālē un pagalmā, Kalpaka bulvārī 8.

Kopā programmu pabeigušas trīs skolas – Rīgas 94.vidusskola, J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola un Rīgas Itas Kozakevičas Poļu vidusskola. Apmācības vada āra dzīves apmācību centrs “Pelēkie Vilki”.

Apmācību mērķis ir Rīgas vidusskolu audzēkņiem veidot izpratni un reālu pieredzi, kas jauniešiem ļautu apzināties un sākt praktizēt būtiskākos veiksmīgas sadarbības un komunikācijas aspektus savu vienaudžu grupā.

Aicinām maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērnus uz nometnēm!

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros piedāvā dienas nometnes bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Nometnes programmā paredzētas dažādu sporta veidu nodarbības, izglītojošas nodarbības par veselīgu uzturu, atkarību profilaksi, personu garīgās veselības stiprināšanas nodarbības,  radošo darbnīcu nodarbības, komunikācijas un saliedēšanas uzdevumi, pārgājieni un nodarbības svaigā gaisā. Nometnes dalībnieki tiks nodrošināti ar siltām pusdienām un uzkodām, kā arī transporta pakalpojumiem.

Nometne paredzēta dalībniekiem no 7 līdz 14 gadiem, nodarbības notiks divās vecuma grupās – no 7 līdz 10 gadus veciem bērni un no 11 līdz 14 gadus veciem bērniem. Nometne ilgs trīs dienas, no plkst. 10:00 – 16:00, bez nakšņošanas. Nometne risināsies jūlija beigās, augustā un skolēnu rudens brīvdienu laikā. Precīzi nometnes datumi tiks atsevišķi izrunāti ar katru ģimeni.

Potenciālajiem dalībniekiem būs jāslēdz līgums ar nometnes organizētājiem. Nometnes paredzētas TIKAI bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Dalība nometnē ir bezmaksas.

Lai pieteiktu savus bērnus nometnēm, vecākiem jāzvana Rīgas domes Labklājības departamenta projekta koordinatorei Ilonai Segliņai 67037314 vai 25622407.

Nometnes tiek finansētas no Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.

 

Noslēdzies pētījums par atkarību izraisošu vielu lietošanu jauniešu vidū

survey

Rīgas domes Labklājības departaments 2017.gada 7.aprīlī, atzīmējot Pasaules veselības dienu, prezentēja pētījuma “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” 6.posmu.
Pētījumā, kas tika veikts 2016.gada oktobrī un novembrī, tika noskaidrots tabakas, alkohola, nelegālo atkarību izraisošo vielu un citu atkarību izraisošo vielu lietošanas līmenis jauniešu vidū, kā arī faktori, kas jauniešus pamudina vai attur no vielu lietošanas uzsākšanas un regulāras lietošanas.
Jauniešu prasmi atteikties no atkarību izraisošām vielām ietekmē gan personības raksturojums un pašvērtējums, gan draugu un vecāku ietekme, kā arī garīgā veselība.
Neskatoties uz to, ka vairums jauniešu (76%) aptaujā atzīst, ka ar sevi ir apmierināti, liela daļa regulāri lieto dažādas atkarību izraisošas vielas. Piemēram, 11% jauniešu ikdienā smēķē cigaretes, savukārt elektroniskās cigaretes katru dienu lieto 9%. Pēdējā mēneša laikā alkoholu vismaz vienreiz lietojuši 38%. Tāpat ievērojama daļa jauniešu dzīvē kaut reizi ir mēģinājuši dažādas narkotiskās vielas – marihuānu (16%), bezrecepšu miega zāles vai trankvilizatorus (12%), augu valsts maisījumus (7%). Jaunieši, kuri ir pamēģinājuši vai lieto kādas no atkarību izraisošam vielām, biežāk nonāk depresīvās situācijās. Aptaujas rezultāti ļauj izdarīt pieņēmumu, ka nelegālo atkarības vielu lietošana ir lielā mērā saistīta tieši ar jauniešu emocionālu nestabilitāti, pārdzīvojumiem un krīzēm kā līdzeklis emocionālās spriedzes mazināšanai.
Jautājumos par jauniešu emocionālo stāvokli aptaujā noskaidrots, ka 25% jaunieši bieži izjutuši skumjas un intereses trūkumu kaut ko darīt, 18% nervozitāti un grūtības aizmigt, 17% saspringumu. Salīdzinoši visretāk atzīmētais psiholoģiskā diskomforta stāvoklis ir domas par pašnāvību – to izjutuši vien 5% aptaujāto. Atkarību izraisošo vielu lietošanas riska grupu pārstāvji biežāk ir piedzīvojuši dažādus emocionāli satraucošus pārdzīvojumus nekā pārējie jaunieši – gan attiecībās ar vienaudžiem, gan pedagogiem kā arī vecākiem.
Ar pilnu pētījumu ir iespējams iepazīties mājas lapā http://www.veseligsridzinieks.lv/rigas-domes-labklajibas-departamenta-veiktie-petijumi/.

Foto no smscentral.com.au