Mediācija – ārpustiesas konfliktu risināšanas veids

 

Mediācijas mērķis ir panākt, lai katra konfliktējošā puse panāktu uz savām interesēm vērstu rezultātu. Mediācijā nav zaudētāju. Ar mediācijas palīdzību konflikts var tikt atrisināts ātrākā laikā vai arī no tā var izvairīties pavisam. Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas – mediatora – palīdzību pašas mēģina atrast abām pusēm pieņemamu domstarpību risinājumu.

Mediācija no tiesas procesa, kas ir ierastākais un pazīstamākais šķietami sarežģītu konfliktu risināšanas veids, galvenokārt atšķiras ar to, ka tiesas procesā gandrīz vienmēr ir viens uzvarētājs un viens zaudētājs. Veiksmīgas mediācijas rezultāts ir abu pušu panākta vienošanās un abas puses jūtas kā ieguvējas. No likuma viedokļa taisnīgs lēmums var neapmierināt nevienu no pusēm, bet mediācijas laikā abpusēji apmierinošus lēmumus pieņem paši dalībnieki, tāpēc viņi ar šiem lēmumiem būs apmierināti un pildīs uzņemtās saistības.

 

Mediācijai raksturīgākās pazīmes

 

  1. Mediācija nozīmē konfliktu risināšanu.
  2. Mediācija ir konfliktu risināšanas process komunikācijas ceļā, kurā abas puses tiek atbalstītas, lai tās noslēgumā justos kā uzvarētājas.
  3. Mediācija atbalsta puses, lai tās savu konfliktu risinātu pašas. Mediācija koncentrējas uz interesēm, kas slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām, tādējādi paplašinot konflikta risinājumu iespējas.
  4. Mediācijas process var beigties ar juridiski saistošu vienošanos.
  5. Mediācija ir brīvprātīgs process. Tikai no pašām iesaistītajām pusēm ir atkarīgs vai mediācijas procesa rezultāts būs veiksmīgs.

 

Mediācijas process nav iespējams, ja kāda no strīda pusēm ir pielietojusi fizisku vardarbību pret otru pusi vai sirgst ar atkarību (vielu, spēļu u.c. atkarības formas).

Mediators ir neitrāla, strīda risināšanā neiesaistīta persona, kas vada sarunu procesu un atbalsta abas puses nonākt pie abpusēji izdevīga risinājuma. Mediators ir tam speciāli apmācīts.

Kā notiek mediācijas process?

Mediators vai mediatori satiekas ar strīdā iesaistītajām pusēm, izskaidro mediācijas norisi, mediatora funkcijas, pušu tiesības un mediācijas pamatprincipus. Mediators/-i uzsāk mediāciju ar strīdā iesaistītajām pusēm, uzklausot abu pušu viedokļus, pozīcijas, noskaidro patiesās vajadzības un priekšlikumus strīda risināšanai. Parasti mediācijas procesā piedalās abas strīdus puses, tomēr mediators var tikties ar katru no pusēm atsevišķās mediācijas sesijās. Mediators nepieņem lēmumus, bet iesaista abas puses strīda risināšanā un puses pašas vienojas par abām pusēm pieņemamāko strīda risinājumu. Mediācija ir konfidenciāls process – nekas no mediācijas sesijā runātā netiek izpausts trešajām personām. Mediācija ir vienlīdzīgs process attiecībā pret abām strīdā iesaistītajām pusēm.

Ja mediācija ir noritējusi sekmīgi un noslēgusies ar abām pusēm izdevīgu strīda risinājumu, puses var parakstīt mediācijas vienošanos, ko palīdz sastādīt mediators. Ja mediācija noslēgusies bez abu pušu vienošanās – puses nav spējušas rast abpusēji pieņemamu risinājumu, strīdu tālāk var risināt tiesā.

Ja mediācijas rezultātā tiek atsaukta prasība tiesā, tiek atmaksāta valsts nodeva 50% apmērā.

Ieguvumi, ja konflikts tiek risināts mediācijā:

–              tiek ietaupīti līdzekļi;

–              tiek ietaupīts laiks;

–              tiek saglabātas savstarpējās attiecības un abas puses jūtas kā uzvarētājas;

–              puses pašas pieņem lēmumu par sev izdevīgu strīda risinājumu;

–              neformāls, konfidenciāls un uz abu pušu interesēm balstīts process;

–              pusēm ir tiesības izvēlēties abām pusēm pieņemamu mediatoru.

 

Rīgas pašvaldībā deklarētajām ģimenēm mediācijas pakalpojums līdz šī gada novembra beigām ir pieejams bez maksas 8 – 10 stundu apmērā ar Rīgas sociālā dienesta nosūtījumu, atkarībā no konkrētā gadījuma. Potenciālajam klientam ir jāierodas uz konsultāciju Rīgas Sociālajā dienestā (informācija par tuvāko teritoriālo centru atbilstoši faktiskajai dzīvesvietai var uzzināt, zvanot uz informatīvo tālr. nr.  67105048), sociālais darbinieks izvērtēs klienta vajadzības.

Mediācijas pakalpojuma mērķis – palīdzēt risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un veicināt ģimeņu stiprināšanu, ļaujot saglabāt cieņpilnas attiecības starp vecākiem un nodrošinot turpmāku vecāku spēju kopīgi konstruktīvi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

 

Foto: AIFS

 

Nedēļas nogalē notiks noslēdzošie Ģimenes sporta dienas pasākumi 2018.gadā

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros aicina ikvienu piedalīties Ģimenes sporta dienu septembra pasākumos, kas būs šī gada noslēdzošie pasākumi. Ģimenes sporta dienas turpināsies 2019.gada vasarā, kad tiek plānoti vēl 20 pasākumi dažādos Rīgas parkos un aktīvās atpūtas vietās.

Ģimenes sporta dienas ir iespēja aktīvi pavadīt laiku, piedaloties 10 dažādās sportiskās disciplīnās. Visas aktivitātes ir bez maksas un neprasa iepriekšēju sagatavošanos, tajās var piedalīties ikviens, neatkarīgi no vecuma un fiziskā sagatavotības līmeņa. Ģimenes sporta dienās bērni kopā ar vecākiem var izmēģināt regbija spēles metienus, iziet florbola šķēršļu joslu, sacensties frisbija/lidojošā šķīvīša distancē, uzspēlēt neparasto badmintonu vai vārdu volejbolu. Aktīvākie Ģimenes sporta dienu dalībnieki saņems piemiņas balvas un Sportiskākās ģimenes titulu.

Ģimenes sporta dienu aktivitātes pārrauga un skaidro klīnikas “Piramīda” un  biedrības „Veselībai un attīstībai” sporta speciālisti. Pasākuma norises vietā ikvienam Ģimenes sporta dienu dalībniekam tiek izsniegts arī visu aktivitāšu apraksts, lai sportiskās aktivitātes varētu izpildīt arī savā brīvajā laikā kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem.

Ģimenes sporta dienu ietvaros norisinās “Lecamauklu čempionāts”, kurā sacenšas visi sporta dienu dalībnieki. Lēcieni tiek veikti ar laika kontroli un pašreizējais rekords ir 170 lēcieni minūtē pieaugušajiem un 82 lēcieni pusminūtē bērniem. Lecamauklu čempionāts turpināsies arī 2019.gada vasarā, kad noslēdzošajā pasākumā tiks paziņoti arī Lecamauklu čempionāta uzvarētāji. Šajā disciplīnā lēcienus skaita un laika kontroli veic Latvijas olimpietis Kristaps Zvejnieks, kas katram dalībniekam atrod piemērotu uzmundrinājumu vai ieteikumu.

Ģimenes sporta dienām ir olimpiska devīze – GALVENAIS IR PIEDALĪTIES!  Vēlēšanās aktīvi un interesanti pavadīt kopīgo laiku ar ģimeni ir galvenie priekšnoteikumi, lai piedalītos Ģimenes sporta dienās.

Ģimenes sporta dienas tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros”. Projekta mērķis ir organizēt izglītojošus un veselību veicinošus publiskos pasākumus Rīgas pašvaldības teritorijā.

Ģimenes sporta dienu Lecamauklu čempionātā jauni rekordi

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros aicina ikvienu piedalīties Ģimenes sporta dienu pasākumos. Tuvākie Ģimenes sporta dienu pasākumi norisināsies 15. un 16. septembrī. Visas Ģimenes sporta dienu aktivitātēs ir bez maksas un aktīvākie dalībnieki pasākuma noslēgumā saņem piemiņas balvas.

Ģimenes sporta dienās tiek piedāvāta iespēja izmēģināt 10 dažādas sportiskas aktivitātes un viena no tām ir lēcieni ar lecamauklu. Lēcieni tiek veikti ar laika kontroli un pašreizējais rekords ir 170 lēcieni minūtē pieaugušajiem un 82 lēcieni pusminūtē bērniem. Šī ir viena no azartiskākajām sporta dienu disciplīnām – kāds grib uzveikt esošo rekordu, kāds pēc ilgāka laika izmēģina lēcienus ar lecamauklu, bet kādam tā ir pavisam jauna pieredze, jaunākajai Lecamauklu čempionāta dalībniece ir tikai divi gadi.

Ģimenes sporta dienas tika atklātas 31.jūlijā un augustā pasākumos ir piedalījušies jau gandrīz 500 aktīvu ģimeņu. Sporta dienās ir iespēja izmēģināt 10 dažādas sportiskas aktivitātes, kas ir piemērotas ikvienam fiziskās sagatavotības līmenim. Visas aktivitātes ir veidotas tā, lai iesaistītu gan bērnus, gan viņu vecākus.  Ģimenes sporta dienu norises vietā tiek izsniegts apraksts par visām aktivitātēm, lai visi sporta dienu dalībnieki var iepazīties gan ar veicamajām aktivitātēm, gan arī par to ietekmi uz fizisko sagatavotību. Pēc sporta dienu pasākumiem sagatavotie apraksti var tikt izmantoti atputas brīžos ar draugiem vai ģimeni.

Katras aktivitātes norisi uzrauga Klīnikas “Piramīda” un  biedrības „Veselībai un attīstībai” sporta speciālisti.

Ģimenes sporta dienas tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros”. Projekta mērķis ir organizēt izglītojošus un veselību veicinošus publiskos pasākumus Rīgas pašvaldības teritorijā.