Rīgas domes Labklājības departaments organizē bezmaksas atbalsta grupas vecākiem, kuri bērnus audzina vieni

Vecākiem, kuri bērnus audzina vieni vai bez otra vecāka klātbūtnes, tiek veidotas īpašas atbalsta grupas, kurās vecāki saņems emocionālu atbalstu un uzzinās, kā saprast un atbalstīt bērnu, kā rūpēties par savu pašsajūtu, kā veidot attiecības un karjeru.  

Dažādu iemeslu dēļ trešā daļa Latvijas bērnu aug ģimenēs, kur vecāki dažādu iemeslu dēļ nav kopā. Šādās ģimenēs vecāki sastopas ar papildus izaicinājumiem. Atbalsta grupa vecākiem, kas audzina bērnus vieni vai atsevišķi ir iespēja satikties ar citiem vecākiem līdzīgā situācijā, dalīties pieredzē, sniegt un saņemt atbalstu no citiem vecākiem un grupu vadītāja, sertificēta psihologa. Vecāki saņems atbalstu, lai atrastu resursus sevī, apkārtējos un radītu drošu un labvēlīgu vidi sev un bērniem.

Līdzšinējās atbalsta grupās iezīmējušās vairākas tēmas, kas aktuālas daudziem vecākiem:

Kā saprast un atbalstīt savu bērnu?

Pētījumi liecina, ka bērniem viena vecāka ģimenēs biežāk ir emocionālas un uzvedības grūtības. Tomēr tas nav neizbēgami. Lielākā daļa bērnu, kas izaug viena vecāka ģimenēs, ir veiksmīgi un spēj būt tuvās attiecībās, veidot ģimeni un parūpēties par savu labklājību.

Kā parūpēties par sevi, savu pašsajūtu?

Vecāki, kuri audzina bērnu vieni, daudz lielākā mērā nekā vecāki, kuri audzina bērnu ar partneri, ir pakļauti stresam, nomāktībai, vainas izjūtai, emocionālam un fiziskam izsīkumam, kas savukārt var radīt problēmas attiecībās ar bērnu un citiem cilvēkiem. Ir jāmācās ikdienas rūpēs nepazaudēt savu būtību un saglabāt labu garīgo un fizisko veselību.

Kā veidot drošas un cieņpilnas partnerattiecības turpmāk?

Bieži vien sievietēm un vīriešiem, kuri ir šķīrušies vai kuriem nav iespēju dzīvot kopā ar otru, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir veseliem un apmierinātiem iziet no pāra attiecībām un izveidot konstruktīvas un uz sadarbību vērstas vecāku attiecības. Nodarbību dalībniekiem būs iespēja palūkoties uz savu esošo un no izcelsmes ģimenes gūto pieredzi un attieksmi pret konfliktu, atklāt jaunas iespējas produktīvai un uz abu pušu vajadzībām vērstai komunikācijai un konfliktu risināšanai.

Kā veidot karjeru un rast finansiālu drošību?

Vecākiem, kuri savus bērnus audzina vieni, bieži pienākumu un atbildības nasta ir nogurdinoši liela. Rūpēm par bērnu izglītošanu, veselību un emocionālo labklājību klāt nāk arī virkne finansiālo vajadzību. Reizēm dzīve atgādina traukšanos ātrvilcienā – darbs, mājas, rūpes par bērniem, darbs, mājas, rūpes par bērniem… Nepieciešams apstāties un veltīt laiku sev.

Atbalsta grupā vecākiem būs iespēja dalīties pieredzē un ar speciālistu atbalstu rast resursus, lai pozitīvi un līdzsvaroti parūpētos par bērna un savām vajadzībām un mazinātu riskus bērna attīstībai, kas var būt viena vecāka ģimenē.

Atbalsta grupas notiks dažādās Rīgas pilsētas apkaimēs.

Tuvākās atbalsta grupas plānotas:

11.novembrī pl.18:00–20.00  Centrā ”Skrūves un bantes”, Rīgā, Baldones ielā 7.

Nodarbības notiks līdz 6.decembrim, plānotas 8 tikšanās reizes.

Grupu vadīs sertificēta psiholoģe Agnese Zagorska.

15.novembrī pl.18:00–20.00 Veselības centrā Vivendi, Bukultu ielā 11.

Nodarbības notiks līdz 6.decembrim, plānotas 8 tikšanās reizes.

Grupu vadīs sertificēta psiholoģe, Kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) speciāliste Kristīne Dūdiņa.

Nepieciešams iepriekš pieteikties, aizpildot reģistrācijas anketu https://www.facebook.com/esamgimene/ vai rakstot uz e-pastu berniemdraudzigs@gmail.com.

 

Foto: Blanka Šejdová

Papildus hendlinga nodarbības 2019.gada oktobrī

Plakāts oktobrim ŠARLOTES

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.

Apmeklējot pasākumu, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tiks uzņemtas fotogrāfijas un video, kas var tikt publicēti mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv un Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo tīklu kontos.

Bezmaksas nodarbības programmā “Bērna emocionālā audzināšana”

Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus apmeklēt bezmaksas programmu “Bērnu emocionālā audzināšana”.

Programma “Bērna emocionālā audzināšana” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 11 nodarbības par šādām tēmām:

  1. Bērna attīstība un temperaments.
  2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.
  3. Ka veidot drošu piesaisti.
  4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
  5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
  6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.
  7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.
  8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
  9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.
  10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Nodarbības vadīs sertificēta Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadītāja, mg. psych., klīniskā psiholoģe, Latvijas psihoterapeitu biedrības sertificēta psihoterapijas speciāliste, Latvijas supervizoru apvienības sertificēta supervizore Aelita Beitika.

Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē! 

Nodarbības notiks Rīgā,  Elijas ielā 17.

Iespējams pieteikties piektdienas vai sestdienas grupā.

Piektdienās nodarbības plkst. 11:00 – 16:00.

(pirmā nodarbība 11.oktobrī plkst. 11:00 – 16:00, kopā 6 piektdienas).

Sestdienās nodarbības plkst. 10:00 – 15:00.

(pirmā ievada nodarbība 12.oktobrī plkst. 13:00 – 15:30, kopā 6 sestdienas).

Pieteikšanās un papildus informācija: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992, e-pasts: konsultanti.psihologi@gmail.com.

 

Foto: Josh Willink/Pexels