Papildus hendlinga nodarbības 2019.gada oktobrī

Plakāts oktobrim ŠARLOTES

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.

Apmeklējot pasākumu, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tiks uzņemtas fotogrāfijas un video, kas var tikt publicēti mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv un Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo tīklu kontos.

Bezmaksas nodarbības vecākiem par bērnu psihoemocionālo veselību un attīstību, uzturu, traumatisma profilaksi un mūsdienu tehnoloģijām bērnu ikdienā

 

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros  sadarbībā ar SIA “Izglītības Pasākumi” aicina uz bezmaksas veselības veicināšanas nodarbībām  ģimenes ar bērniem.

Nodarbību mērķis ir izglītot vecākus par dažādām tēmām saistībā ar bērnu veselību. Šī projekta ietvaros vecākiem būs iespēja apmeklēt 4 tematiskas  nodarbības par bērnu psihoemocionālo veselību un attīstību, traumatisma profilaksi, veselīgu uzturu un mūsdienu tehnoloģijām bērnu ikdienā. Katra nodarbība būs 2 stundu garumā un tās notiks dažādās dienās. Vecākiem būs iespēja pēc izvēles apmeklēt vienu vai vairākas nodarbību tēmas.

Nodarbības norisināsies gan izglītības iestādēs, gan SIA “Izglītības Pasākumi” nodrošinātās telpās Rīgas centrā. Vecākiem būs iespēja ierasties uz nodarbībām kopā ar saviem bērniem, kurus atsevišķā telpā pieskatīs un izklaidēs auklīte.

Nodarbības vadīs savu jomu speciālisti. Kopumā ir paredzēts īstenot 84 nodarbības līdz 2020. gada 31. janvārim.

Dalība nodarbībās ir iepriekš jāpiesaka, zvanot uz 28861524 vai rakstot uz nodarbibas@izglitibaspasakumi.lv. Nodarbību norisi savās telpās var pieteikt arī izglītības iestādes un uzņēmumi.

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.

Bezmaksas nodarbības programmā “Bērna emocionālā audzināšana”

Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus apmeklēt bezmaksas programmu “Bērnu emocionālā audzināšana”.

Programma “Bērna emocionālā audzināšana” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 11 nodarbības par šādām tēmām:

  1. Bērna attīstība un temperaments.
  2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.
  3. Ka veidot drošu piesaisti.
  4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
  5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
  6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.
  7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.
  8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
  9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.
  10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Nodarbības vadīs sertificēta Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadītāja, mg. psych., klīniskā psiholoģe, Latvijas psihoterapeitu biedrības sertificēta psihoterapijas speciāliste, Latvijas supervizoru apvienības sertificēta supervizore Aelita Beitika.

Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē! 

Nodarbības notiks Rīgā,  Elijas ielā 17.

Iespējams pieteikties piektdienas vai sestdienas grupā.

Piektdienās nodarbības plkst. 11:00 – 16:00.

(pirmā nodarbība 11.oktobrī plkst. 11:00 – 16:00, kopā 6 piektdienas).

Sestdienās nodarbības plkst. 10:00 – 15:00.

(pirmā ievada nodarbība 12.oktobrī plkst. 13:00 – 15:30, kopā 6 sestdienas).

Pieteikšanās un papildus informācija: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992, e-pasts: konsultanti.psihologi@gmail.com.

 

Foto: Josh Willink/Pexels

 

Hendlinga nodarbības 2019.gada oktobrī

Aicinām vecākus kopā ar mazuli apmeklēt bezmaksas hendlinga nodarbības 2019.gada oktobrī.

Sīkāka informācija par hendlinga nodarbībām šeit.

RDLD Handlings OKTOBRIS 1

RDLD Handlings OKTOBRIS 2

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.

Apmeklējot pasākumu, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tiks uzņemtas fotogrāfijas un video, kas var tikt publicēti mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv un Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo tīklu kontos.

Bezmaksas lekcijas par tēva lomu topošajiem un jaunajiem vecākiem 2019.gada oktobrī

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA “Lira D.V” aicina topošos un jaunos tētus un māmiņas uz bezmaksas lekcijām par tēva lomu mazuļa audzināšanā un ģimenes dzīvē.

Lekcija “Bērnu gaidot: pārmaiņas pāra attiecībās un topošā tēva loma, grūtniecības ietekme uz pāra attiecībām, topošo tēva un mātes vajadzības, tēva lomas apgūšana” notiks 10.oktobrī plkst. 17:30 – 19:00.

Lekcija “Bērns ienāk ģimenē: pārmaiņas pāra attiecībās un tēva loma jaundzimušā  bērna dzīvē, tēva ietekme un ieguldījums bērna agrīnajā attīstībā” notiks 16.oktobrī plkst. 17:30 -19:00.

Abas lekcijas lasīs Mg. Psych., psiholoģe Gita Veisa, tās notiks Rīgas Dzemdību namā.

Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot nodarbību koordinatorei Dacei Vītolai, tālr. nr. 26028768.

 

Foto: Maria Lindsey/Pexels