Iespēja vecākiem bez maksas apmeklēt bērnu emocionālās audzināšanas nodarbības

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays” aicina vecākus pieteikties nodarbībām programmā “Bērna emocionālā audzināšana”.

Programma “Bērna emocionālā audzināšana” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.
Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 11 nodarbības par šādām tēmām:
1. Bērna attīstība un temperaments.
2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.
3. Ka veidot drošu piesaisti.
4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.
7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.
8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.
10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe Tatjana Kutuzova, LPB sertificēta ģimenes psihoterapijas speciāliste, (no 12.augusta līdz 21.oktobrim, trešdienās, plkst. 17:30 – 20:00, Elijas ielā 17, Rīgā) un klīniskā psiholoģe Aelita Beitika, LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste, LSA sertificēta supervizore (rīta grupa, pirmā nodarbība 5.augustā, turpmāk no 11.augusta līdz 13.oktobrim, otrdienās, plkst. 9:00 – 14:00, Elijas ielā 17,Rīgā, dienas grupa, pirmā nodarbība 5.augustā, turpmāk no 11.augusta līdz 13.oktobrim, otrdienās, plkst. 14:15 – 19:15, Elijas ielā 17, Rīgā).

Sīkāka informācija, jautājumi un pieteikšanās: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992, e-pasts: konsultanti.psihologi@gmail.com.

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.

Apmeklējot pasākumu, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tiks uzņemtas fotogrāfijas un video, kas var tikt publicēti mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv un Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo tīklu kontos.

 

Foto: Free-Photos/Pixabay

Bezmaksas nodarbības topošajiem vecākiem

 

 

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA OnPlate un Rīgas Dzemdību namu 2020.gada jūlijā uzsāk nodarbību īstenošanu topošajiem vecākiem par pāru attiecību stiprināšanu, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā.
Kopā tiks īstenotas divdesmit trīs nodarbības topošajiem vecākiem par to, kā stiprināt vecāku attiecības un veicināt tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā. Vienas nodarbība ilgs 90 minūtes.

Nodarbību veidos divas daļas. Pirmā daļa veltīta pāru attiecībām, vēl bērnu gaidot, savukārt otrā daļa apskata pāru attiecības, kad bērns ienāk ģimenē, un tēva lomu bērnu attīstībā. Katrā nodarbībā tiks apskatītas šādas tēmas:

1. Bērnu gaidot:
• Grūtniecība – attiecību krīze vai miera un harmonijas laiks?
• Pāra emocijas bērna gaidību laikā
• Vecāku lomas ģimenē
• Topošā tēva un mātes vajadzības
• Tēva klātbūtne un atbalsts

2. Bērna ienākšana ģimenē:
• Bērna ietekme uz pāra attiecībām
• Bērna audzināšanas pamatprincipi
• Pāra emocijas, konfliktu risināšana
• Drošas piesaistes pamatprincipi
• Tēva ietekme un ieguldījums bērna agrīnajā attīstībā

Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe Dora Balode.
Nodarbības norisināsies Rīgas Dzemdību nama “Ģimenes skolas” ietvaros, Rīgas Dzemdību namā, Miera ielā 45, Rīgā.

Pieteikšanās nodarbībām mājaslapā onplate.eu, sadaļā “PASĀKUMI”, izvēloties pasākumu, kuram vēlies pieteikties, vai rakstot e-pastu uz undine@onplate.lv.

Tuvākās nodarbības:

5.augustā, 10.augustā, 17.augustā un 24.augustā, plkst. 18:30 – 20:00.

Pasākuma laikā tiks ievēroti vispārējie distancēšanās noteikumi, būs pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis.

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.

Apmeklējot pasākumu, tā dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tiks uzņemtas fotogrāfijas un video, kas var tikt publicēti mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv un Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo tīklu kontos.

 

Bezmaksas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem

 

Rīgas domes Labklājības departaments aicina pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākus apmeklēt bezmaksas nodarbības, kuru mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt izpratni par drošas piesaistes pamatprincipiem, uzlabojot vecāku prasmes veidot veiksmīgu saskarsmi un uzticības pilnas attiecības ar savu bērnu vai bērniem.

Nodarbības laikā būs iespēja saņemt terapeitisku stāstu un uzdevumu mācību materiālu, kas veidots kā radoša grāmatiņa vecāku darbam ar bērnu.

Nodarbības vadīs psiholoģe Ina Grasmane. Tās notiks Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 48, plkst. 12:00 – 13:30, 7., 14. un 21. jūlijā un 4., 11. un 18.augustā.

Pieteikšanās šeit.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus valstī, dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

Aicinām apmeklēt nodarbību ciklu “Mīlestības terapija manam bērnam un man”

Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus apmeklēt bezmaksas nodarbību ciklu “Mīlestības terapija manam bērnam un man”. Šis nodarbību cikls ir 10 soļu programma, kurā aicinām apgūt vairākus ļoti praktiskus bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentus. Nodarbības formāts – lekcija, pārdomas, kas palīdz atrast saikni starp dzirdēto un sevi, un praktisks vingrinājums Mākslas terapijā, kas teorētisko ilustrē praktiski, kā arī pieredzes stāsti, sarunas par piedzīvoto apmācību vakarā.

Nodarbību cikla tēmas:
1. Mīlestības lēmums kā audzināšanas instruments.
2. Satikšanās ar bērnu viņa jūtās.
3. Brīvā spēle.
4. Ritms kā audzināšanas, apmācību un disciplinēšanas metode.
5. Disciplinēšanas sistēma Mīlestības pedagoģijā. Galvenie disciplinēšanas likumi un veidi.
6. Bērnu traucējumi un to būtība. Veidi kā palīdzēt bērnam.
7. Bērnu dusmas, darbs ar bērnu dusmām.
8. Bērnu bailes, darbs ar bērnu bailēm.
9. Vainas sajūta.
10. Mazais bērniņš manī.

Nodarbības notiks no 2.jūlija līdz 3.septembrim, plkst. 17:30 – 20:30, Gustava Zemgala gatvē 48, Rīgā. Nodarbības vadīs psiholoģe Ina Grasmane, asistente Līga Cepurīte.

Lai pieteiktos nodarbību ciklam, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu šeit.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus valstī, dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.