Līdzatkarība. Kādas ir līdzatkarības pazīmes, kā būt brīvam no līdzatkarības

Bartosz-Kosowski-Co-Addiction-4

Bieži cilvēka, kurš cieš no atkarības, tuvinieks vai draugs saka: “Es taču darīju visu sava partnera labā. Es cietu viņa atkarības dēļ, es upurēju sevi viņa labā!” Taču, neskatoties uz viņa pūlēm un izmisumu, nekas nav mainījies. Viņš nepārstāja lietot atkarību izraisošās vielas, nepārstāja spēlēt azartspēles utt. „Kādēļ nekas nemainās, pat neskatoties uz to, ka es viņam centos palīdzēt un veltīt daudz sava laika un enerģijas? Vai es darīju kaut ko nepareizi? Vai atkarīgais ir tik ietiepīgs, ar vāju raksturu un nesaprātīgs? Vai tiešām viņš neredz, kādu postu sev un citiem dara?” Šādi jautājumi bieži ienāk prātā cilvēkam, kura ikdiena ir saistīta ar atkarīgu personu. Tas, kas visus šos jautājumus vieno, ir liels izmisums un bezspēks – ir darīts un upurēts tik daudz, bet rezultāta nav.

Apgalvot, ka rezultāta nav, būtu nepareizi. Rezultāts ir, tikai tas ir pretējs tam, ko vēlas cilvēks, kurš ir attiecībās ar atkarīgo, proti, atkarīgais slīgst vēl dziļāk bezpalīdzībā. Lietošanas intensitāte pieaug, jo atkarība ir slimība, ar kuru var sadzīvot, bet nevar izārstēt. To bieži nevēlas pieņemt nedz cilvēks, kurš cieš no atkarības, nedz cilvēks, kurš cieš no atkarīgā cilvēka atkarības.

Šo fenomenu sauc par līdzatkarību. Līdzīgi kā atkarīgais, arī persona, kas ir līdzatkarīga, iziet cauri dažādiem cīņas posmiem. Katrā no posmiem līdzatkarīgā persona rīkojas un sajūtas dažādi, taču šādas eksistences sekas var būt nopietnas saslimšanas, dažādas sociālas un psihoemocionālas problēmas. Līdzatkarīgie partneri, dzīvojot kopā ar atkarīgo, ģimenē, darbā vai brīvajā laikā jūtas novājināti un noguruši. Tomēr, neskatoties uz to, līdzatkarīgs cilvēks spēj uzņemties lielu atbildību, ir ļoti pacietīgs un uzticīgs, ir gatavs atlikt malā savas vajadzības, lai piepildītu citu gaidas un vajadzības, kā arī ir gatavs daudz paciest. Piemēram, līdzatkarīgā partnere visbiežāk nedzer kopā ar atkarīgo partneri, taču, pašai to neapzinoties, viņa bieži ir atkarīgā sabiedrotā un uztur partnera atkarīgo uzvedību – viņa pārņem atbildību no atkarīgā dažādās dzīves sfērās, atņem viņam pienākumus un uzdevumus, daudzas lietas izdarot viņa vietā, „piesedz” un attaisno atkarīgā uzvedību, ignorē savas sajūtas, noliedz to, ka atkarīgā partnera atkarība attīstās, atstāj novārtā savas vajadzības, apmierinot citu vajadzības, mēģina “glābt” atkarīgo utt. Bieži vien līdzatkarīgā labsajūtu un pašvērtējumu nosaka atkarīgā izturēšanās. Tas ietekmē viņu pašu spēju būt brīviem, neatkarīgiem.

Līdzatkarīgais tuvinieks vai draugs riskē iekšēji salūst atkarīgā slimības dēļ. Daži partneri savā izmisumā izlemj pievienoties atkarīgajam, citi stingri turas pie savas iepriekšējās stratēģijas. Tomēr ne viens, ne otrs veids nesniedz gaidītos rezultātus – atkarīgais turpina lietot. Atkarība nav vienas personas slimība, tā ir ģimenes kā sistēmas kopēja saslimšana. Tāpēc ir svarīgi, ka piederīgie saņem atbalstu un palīdzību. Un tādēļ ir svarīgi saprast, ka ne tikai atkarīgajam ir jāārstējas, bet arī personām, kas ir cieši saistītas ar atkarīgo, ir nepieciešama palīdzība. Lai palīdzētu atkarīgajam partnerim, vispirms līdzatkarīgajam partnerim pašam ir jāpieņem: „Es nevaru savu partneri atturēt no lietošanas ne ar savu mīlestību, ne ar kontroli, ne ar dusmām un pārmetumiem”. Vienīgi pats atkarīgais partneris var pārvarēt savu atkarību. Viņš pats izlems, vai viņam ir vajadzīga palīdzība un vai viņš turpmāk grib dzīvot, nelietojot atkarību izraisošas vielas vai pārtraucot procesu atkarību, piemēram, azartspēles. Tad, kad līdzatkarīgais partneris pārtrauks noliegt sava partnera atkarības problēmu un būs patiess pret sevi, viņš varēs spert tālākos soļus uz atveseļošanos. Pieņemot palīdzību, līdzatkarīgais tuvinieks sāk runāt ar atkarīgo par sevi un savām sajūtām esošajā situācija. Tādā veidā līdzatkarīgais partneris izvairās no vainas sajūtas pastiprināšanas un ļauj atkarīgajam ieraudzīt, ka pārējie pārdzīvo par viņa atkarību un cieš tās dēļ. Līdzatkarīgais uzņemas atbildību par savu dzīvi un pārstāj domāt tikai par atkarīgo personu. Un sāk savu dzīvi veidot tā, lai līdzatkarīgajam ietu labāk kā līdz šim. Līdzatkarīgais nevar uzņemties atbildību par atkarīgā lietošanu vai nelietošanu, bet viņš noteikti var uzņemties atbildību par savas dzīves veidošanu. Līdzatkarīgais partneris neuzņemas atbildību par sava partnera dzīvi. Tas nozīmē, ka līdzatkarīgais partneris necenšas novērst lietošanas nepatīkamās sekas, kas rodas atkarīgajam. Piemēram, ja jaunietis, kurš cieš no datoratkarības, pārtrauc apmeklēt skolu, tad jaunieša vecākiem ir jāļauj pašam jaunietim sastapties ar savas uzvedības sekām – mācību gada atkārtošanu. Šāda neiejaukšanās, atbildības par savu rīcību atstāšana atkarīgā jaunieša ziņā līdzatkarīgajiem vecākiem parasti sagādā lielu pretestību un sašutumu. Līdzatkarīgie bieži sevi padara atbildīgu par atkarīgā lietošanu un viņa likteni. Tas ļauj atkarīgajam pastāvīgi noņemt no sevis atbildību. Jo ilgāk tas notiek, jo mazāka atbildība ir atkarīgajam par savu dzīvi. Veidojas pieradums, ka kāds par viņu parūpēsies, kāds viņu „savāks” un uzturēs „pie dzīvības”. Tādēļ ir īpaši svarīgi pārstāt uzņemties atbildību par atkarīgo. Tāpat svarīgi, ka līdzatkarīgais partneris kārtīgi pārdomā savus lēmumus, pirms tos pauž atkarīgajam. Pirms tiek draudēts ar šķiršanos vai izmešanu no mājas, ir kārtīgi jāapdomā, vai līdzatkarīgais partneris šos draudus ir gatavs un varošs izpildīt. Draudiem tādā gadījumā ir jābūt reāli izdarāmiem un solītais ir jāizpilda.

Šie līdzatkarīgā soļi var padarīt viņa dzīvi blakus atkarīgajam panesamāku. Visbiežāk atkarīgais partneris reaģē uz šiem jaunajiem līdzatkarīgā partnera soļiem, jo tas rada apgrūtinājumu turpināt lietošanu. Tādējādi pieaug iespējamība, ka atkarīgais partneris pametīs atkarības ceļu, pa kuru viņš ir pieradis iet, un meklēs jaunu. Palīdzība ir nepieciešama visai ģimenei un šīs palīdzības mērķis ir palielināt iespēju pārtraukt atkarīgu uzvedību.

Raksts tapis Rīgas domes Labklājības departamentam sadarbībā ar psych.mag., Krišjāni Zarembu.

 

Attēls: Bartosz Kosowski/whitezine.com

Rīgas dalība starptautiskajā tīklā “Eiropas pilsētas pret narkotikām” (European Cities Against Drugs – ECAD)

Rīga aktīvi piedalās un iesaistās ECAD tīkla organizētajos pasākumos. Kā vienu no svarīgākajiem var minēt dalību projektā Sintētisko kanabionīdu situācija Baltijā (Baltic Spice Alert) Baltijas jūras reģiona valstīm, kas notiek no 2014. – 2016. gadam, koncentrējoties uz nelegālo vielu lietošanu un izplatību jauniešu vidū, vēršot uzmanību sintētiskajiem kanabionīdiem.

Lasīt vairāk

Atkarības profilakses palīdzības iespējas

Uzzini vairāk, kādu palīdzību sniedz Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālā dienesta Atkarību profilakses sektora speciālisti.

Atkarību profilakses speciālistu pieņemšanas laiki

APS

Speciālā pedagoga pieņemšana:

Mutule

Justa

Kontakttālrunis un papildu informācija
Atkarības profilakses sektora vadītāja
KRISTĪNE MOZERTE

Vidrižu iela 3,
1.stāvs, 111.kabinets
tālrunis: 67037953
e-pasts: kristine.mozerte@riga.lv

Atkarības profilakses speciālisti nodrošina regulāru darbu Rīgas Sociālā dienestā – sniedzot iedzīvotājiem un speciālistiem konsultācijas ar atkarību saistītos jautājumos, veic individuālo un grupu darbu ar klientu un tā ģimeni kabinetā vai izglītības iestādē (Dienas centrā, skolā, bērnu jauniešu centrā u.c.), piedāvājot saņemt palīdzību individuālās konsultācijās un/vai atbalsta un psihosociālās korekcijas grupās.

Šobrīd Rīgas Sociālajā dienestā strādā 4 atkarības profilakses speciālisti, kuri ikdienā sniedz šādus pakalpojumus:

Individuālās konsultācijas (pusaudžiem un pieaugušajiem) ar atkarībām saistītos jautājumos:

 • atkarības veidošanās procesu skaidrojums;
 • psiholoģisks un emocionāls atbalsts;
 • motivēšana atkarību veicinoša dzīvesveida pārtraukšanai;
 • problēmu risināšana attiecībās ar pieaugušo un/vai vienaudžiem;
 • citos gadījumos.

Grupas jauniešiem:

 • kuri ir uzsākuši atkarību izraisošo vielu (cigaretes, alkohols, narkotikas u.tml.) lietošanu un/vai aizrāvušies ar atkarību izraisošiem procesiem (datorspēles, azartspēles u.tml.), ar mērķi jauniešus izglītot un mudināt izvērtēt savu vielu lietošanas/spēlēšanas pieredzi.;
 • līdzatkarīgas uzvedības modeļu maiņa jauniešiem, kuri cieš no savu tuvinieku vai draugu atkarību izraisošo vielu lietošanas un/vai spēlēšanas.

Grupas pieaugušajiem:

 • Atbalsta grupas līdzatkarīgajiem, palīdzība atkarīgu cilvēku tuviniekiem. latviešu un krievu valodās.
 • Atbalsta grupas vecākiem, kuriem ir nepieciešams uzlabot attiecības ģimenē, kad bērna uzvedība liecina par attieksmes maiņu, vielu vai procesu lietošanu u.c. problēmām.
 • Remisijas programma atkarīgajiem, lai palīdzētu izprast lietas, kas rodas dzīvojot „skaidrībā” un stabilizēt ilgstošu remisiju.
 • Narkologa konsultācijas gadījumos, ja ir jāveic atkarības diagnostika un/vai motivācijas darbs.

Atkarību profilakses speciālistu grupu nodarbību plāns 2017.gada martā

Grupas veidsGrupas vadītājsDienaLaiksNorises vietaPiezīmes
„Dzīves skola”

 

A.Jansone

T.Pšeņina

Pirmdiena15:00 – 16:30Dienas centrs „Kamene”,

Salnas 2

 
„Dzīves skola”

 

A.Jansone

T.Pšeņina

Otrdiena15:30 – 17:00Dienas centrs „Čiekurs”,

Maskavas 285/6

 
Psiholoģiskā nodarbība senioriemT.PšeņinaOtrdiena13:00 – 14:30Dienas centrs „Ķengarags”,

Aglonas iela 35/3

 
Līdzatkarīgo atbalsta grupa (latviešu valodā)G.Austriņa  A.JansoneTrešdiena17:30 – 19:30 

Baznīcas iela 19/23

Pirms grupas pieteikties pa tālruni: 67037530

67012153

Līdzatkarīgo atbalsta grupa (krievu valodā)T.GrigorjevaOtrdiena18:00 –20:00 

Vidrižu iela 1a, 111.kab.

 

Pirms grupas pieteikties pa tālruni: 67012153
Kontaktinformācija:

Kristīne Mozerte

Atkarību profilakses sektora vadītāja

Tālrunis:  67037953


Speciālā pedagoga konsultācijas 
gadījumos, ja skolas kavējumu vai citu iemeslu dēļ skolēnam ir neapgūtas mācību vielas un/vai nepieciešama palīdzība mācību vielas apgūšanā.
Pie narkologa var pieteikties pats vai 
ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darbinieka nosūtījumu. Narkologa konsultācijās tiek diagnosticēts klienta psihosociāliemocionālais stāvoklis saistībā ar atkarību izraisošo psihoaktīvo vielu un/vai procesu kaitīgu/ļaunprātīgu lietošanu (arī uz iepriekš zināmu faktu pamata). Konsultāciju noslēgumā pieprasītājam tiek sniegts pārskats par pakalpojuma saņemšanas gaitu un rekomendācijas tālākai darbībai. Narkologs atbilstoši savai kompetencei nosaka nepieciešamo konsultāciju skaitu, kuras nepieciešamas klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanai un sniedz ieteikumus (konkrētus pasākumus un to regularitāti). Narkologs apstiprina atzinumu – 3 eksemplārus, no kuriem vienu nosūta Rīgas Sociālajam dienesta, vienu atkarības profilakses speciālistu un vienu eksemplāru uzglabā pie pakalpojuma sniedzēja

Speciālā pedagoga konsultācijas tiek pieteiktas ar atkarības profilakses speciālista starpniecību individuāli vai ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darbinieka nosūtījuma veidlapu.

Speciālā pedagoga konsultācijās tiek veikts individuāls darbs ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. Konsultēšanas procesā tiek izmantotas atbilstošas metodes un tehnikas. Klientam piešķirtais konsultāciju skaits noteikts, ņemot vērā individuālo situāciju un balstīts uz klienta vajadzībām. Konsultēšana notiek vienu/divas reizes nedēļā.

Speciālistu konsultācijas un atbalsta grupas ir bez maksas, konfidenciālas un brīvi pieejamas.

 


UZZINI, KĀ VAR SAŅEMT ARĪ MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU!

file45511738_atkaribas-infografika-pdf

Foto: www.drug.addictionblog.org

 

Foto: www.hear-the-world.com

Rīgas domes Labklājības departmamenta darbība atkarības profilakses jomā

Atkaribas grupasIkdienā atkarības profilakses jomā Rīgas pilsētā ar speciālistiem, bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm strādā arī Rīgas domas Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti. Labklājības departamenta uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju un īstenot pašakumus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Rīgas pilsētā. Lasīt vairāk