Lai varētu apmeklēt nodarbības, nepieciešama ginekologa izziņa ar atļauju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ūdenī un/vai sporta zālē (veidlapa 027/u) un mātes pase, kas apliecina grūtniecību.