Rīgas pilsētas pašvaldība mērķtiecīgi vērš savu darbību uz vienu no svarīgākajiem sabiedrības veselības politikas pamatprincipiem “veselība visās politikās”, lai panāktu, ka it visas nozares ir iesaistītas un līdzatbildīgas iedzīvotāju veselības veicināšanā un saglabāšanā.

Tādēļ Rīgas pilsētas pašvaldība turpina attīstīt starpsektoru sadarbību sabiedrības veselībā, kas ir efektīvs veids, kā nodrošināt to, lai visi sabiedrības sektori būtu atbildīgi par savu realizēto programmu ietekmi uz veselību.

Veselibas padome

Rīgas politikas plānošanas dokumenti, tajā skaitā Rīgas ilgtermiņa stratēģija līdz 2025.gadam un Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija “Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam ir vērsti uz to, lai īstenotu rīdzinieku iespējas dzīvot veselīgā vidē, kā arī uzlabotu Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli. Lai nodrošinātu šo plānu īstenošanu, tai skaitā pašvaldības politiku – sabiedrības veselība visās nozarēs, 2012.gadā tika izveidota Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padome. Tās sastāvā ietilpst Rīgas domes visu nozaru departamentu un atsevišķu aģentūru pārstāvji, kā arī deputāti.

Veselības padomes sastāvs tika apstiprināts 22.maijā Rīgas domes sēdē.

Tās sastāvā ir:

Veselības padomes priekšsēdētāja Olga Veidiņa – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece Irēna Kondrāte – Rīgas domes Labklājības departamenta direktore; padomes locekļi: Juris Radzevičs – Rīgas pilsētas izpilddirektors, Guntis Helmanis – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors, Vitālijs Reinbahs – Rīgas domes Satiksmes deprtamenta direktors, Dzintars Balodis – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītājs, Maira Megne – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktore, Ilga Tiknuse – Rīgas domes Finanšu departamenta direktore,  Oļegs Burovs – Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors, Anna Vladova – Rīgas domes deputāte, Baiba Rozentāle – Rīgas domes deputāte, Igors Solomatins – Rīgas domes deputāts, Baiba Broka – Rīgas domes deputāte, Kārlis Dombrovskis – Rīgas domes deputāts, Kārlis Strēlis – Rīgas domes deputāts, Aivars Tauriņš – SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs, Tatjana Lukina – Rīgas pašvaldības AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekle.

Viens no Veselības padomes darbības mērķiem ir veikt arī 2012.gadā apstiprinātās Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam ieviešanas uzraudzību. Gan stratēģija, gan Veselības padomes izveide kalpojusi par pamatu Rīgas pilsētas augstajam novērtējumam PVO ekspertu vidū, un šis ir bijis viens no iemesliem, kādēļ Rīga ir uzņemta arī Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsētu kustībā.

Sertifikats

Foto: 2014.gada 6.jūnijā Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” norisinājās svinīga ceremonija, kurā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Latvijas pārstāvniecības vadītāja Aiga Rūrāne PVO Eiropas reģionālā biroja vadītājas Jakabas kundzes vārdā Nilam Ušakovam, Rīgas pilsētas pašvaldības priekšsēdētājam, pasniedza sertifikātu par Rīgas uzņemšanu PVO Eiropas Veselīgo pilsētu kustībā.